Bli medlem

Save the Date - Avtalskonferens i Avdelning 20

Avtalskonferens 2023

Kallelse till Avtalskonferens
Målgrupp: Fackombud samt klubbarnas avdelningsombud.

Handels avdelning 20 kallar dig som förtroendevald att vara med och påverka innehållet i ditt kollektivavtal.
Den 6 oktober kommer Martin Nyberg från förbundets verkställande utskott, samt Stina Josefsson, chef för avtal och förhandling och Henrik Brolin, förhandlande ombudsman på avtal och förhandling, till vår avtalskonferens på Citykonferensen, Ingenjörshuset, i Stockholm. 

Under våren har ni haft möjlighet att diskutera vad som har fungerat bra i avtalen, samt vad som kan förbättras. 
Har ni inte haft möjlighet att ha möten om diskussionsunderlagen, passa på att ha dem innan konferensen. 
Här hittar du en länk till diskussionsunderlagen, de finns på handels.se under fliken avtalsrörelse 2023. 

Vi vill att ni tar med er följande:
- Vilka svårigheter ser ni i nuvarande kollektivavtal?
- Vilka förbättringar i kollektivavtalet skulle göra skillnad?
- Vad behöver utvecklas i kollektivavtalet?
- Det här vill vi uppnå med förändringen.
Glöm inte att ta med er diskussionsunderlaget som ni använt på arbetsplatsen!

Fackklubbarnas ordinarie avdelningsombud samt fackombud kallas härmed till avdelningens avtalskonferens enligt nedan:  
Alla ordinarie avdelningsombud i klubbarna är kallade, samt fackombud.
Fackklubbar med färre än 50 medlemmar får utse och sända även en avdelningsombudsersättare utöver sitt ordinarie avdelningsombud till avtalskonferensen.

 Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
 
 
Du som är utsedd som fackombud eller som är utsedd som ombud till avtalskonferensen av din fackklubb skall delta på avdelningens avtalskonferens.
Kan du inte komma själv så måste du lämna över kallelse och dagordning till den som är din utsedda ersättare som då själv ska anmäla sig.

På avdelningens avtalskonferens får du som är fackombud eller avdelningsombud utsett av fackklubben vara med och besluta över våra krav i den kommande avtalsrörelsen.

---------------------------------OBS Föranmälan är obligatorisk!----------------------------------

Anmälan om ledighet: 
Du som skall delta på avtalskonferensen i egenskap av fackklubbens utsedda avdelningsombud eller fackombud lämnar din ledighetsansökan så snart som möjligt till din arbetsgivare i enlighet med Förtroendemannalagens §6, dock senast den sista möjliga anmälningsdagen.
 

Ekonomi: Du som är fackklubbens utsedda avdelningsombud på avtalskonferensen, eller som är fackombud får ersättning av avdelningen för förlorad arbetsförtjänst. Om du har frågor kring ersättningen, klicka här.

  • Avtalskonferens i Avdelning 20

    Anmälan öppnar den 25 juli 2022 kl. 08:30
    Kursstart06 oktober 2022 08:30 - 16:30Stockholm, Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46
Uppdaterad: 13 juni 2022