Bli medlem

Avtalskonferens i Avdelning 20

Avtalskonferens 2023

Kallelse till Avtalskonferens
Målgrupp: Fackombud och fackklubbens styrelseledamöter. 
3 stycken deltagare är bjudna att agera avtalskonferensombud från fackklubbens styrelse.
Om ni i fackklubben har fler än 50 medlemmar så kan ni utse ytterligare en deltagare från fackklubbens styrelse per påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 5 deltagare totalt. 
 
Handels avdelning 20 kallar dig som förtroendevald att vara med och påverka innehållet i ditt kollektivavtal.
Den 6 oktober kommer Martin Nyberg från förbundets verkställande utskott, samt Stina Josefsson, chef för avtal och förhandling och Henrik Brolin, förhandlande ombudsman på avtal och förhandling, till vår avtalskonferens på Citykonferensen, Ingenjörshuset, i Stockholm. 

Under våren har ni haft möjlighet att diskutera vad som har fungerat bra i avtalen, samt vad som kan förbättras. 
Har ni inte haft möjlighet att ha möten om diskussionsunderlagen, passa på att ha dem innan konferensen. 
Här hittar du en länk till diskussionsunderlagen, de finns på handels.se under fliken avtalsrörelse 2023. 

Vi vill att ni tar med er följande:
- Vilka svårigheter ser ni i nuvarande kollektivavtal?
- Vilka förbättringar i kollektivavtalet skulle göra skillnad?
- Vad behöver utvecklas i kollektivavtalet?
- Det här vill vi uppnå med förändringen.
Glöm inte att ta med er diskussionsunderlaget som ni använt på arbetsplatsen!

Fackklubbarnas utsedda avtalskonferensombud samt fackombud kallas härmed till avdelningens avtalskonferens enligt nedan:  
Fackombud.
Minst tre ur fackklubbarnas styrelse är kallade.
Fackklubbar med färre än 50 medlemmar får utse max tre deltagare från fackklubbens styrelse att delta på konferensen.
Fackklubbar med fler än 50 medlemmar får utse ytterligare en deltagare per 50 medlemmar, dock max fem deltagare. 

Klubb under 50 medlemmar? Max tre deltagare på konferensen. 
Klubb med fler än 50 medlemmar, max 100 medlemmar? Max fyra deltagare på konferensen. 
Klubb med mer än 150 medlemmar? Max fem deltagare på konferensen. 

 Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
 
 
Du som är utsedd som fackombud eller som är utsedd som ombud till avtalskonferensen av din fackklubb skall delta på avdelningens avtalskonferens.
Kan du inte komma själv så måste du lämna över kallelse och dagordning till din ersättare som då själv ska anmäla sig.

På avdelningens avtalskonferens får du som är fackombud eller avtalskonferensombud utsett av fackklubben vara med och besluta över våra krav i den kommande avtalsrörelsen.

---------------------------------OBS Föranmälan är obligatorisk!----------------------------------

Anmälan om ledighet: 
Du som skall delta på avtalskonferensen i egenskap av fackklubbens utsedda avtalskonferensombud eller fackombud lämnar din ledighetsansökan så snart som möjligt till din arbetsgivare i enlighet med Förtroendemannalagens §6, dock senast den sista möjliga anmälningsdagen.
 

Ekonomi: Du som är fackklubbens utsedda avtalskonferensombud på avtalskonferensen, eller som är fackombud får ersättning av avdelningen för förlorad arbetsförtjänst. Om du har frågor kring ersättningen, klicka här.

Sjuk eller plötsligt förhinder? Avanmäl dig genom att maila anmalan20@handels.se och uppge personnummer och kurstillfälle. Meddela även din arbetsgivare om korrekt orsak till frånvaron. 

Program för dagen hittar du genom att klicka här!

    Uppdaterad: 13 juni 2022