Johan Danielsson på avdelningens årsmöte: "Svenska löner ska gälla alla i Sverige"

Ordning och reda ska gälla på Europas arbetsplatser. Den fackliga kandidaten Johan Danielsson talade på årsmötet i Stockholm.

Söndag den 26 maj är det val till Europaparlamentet (EP). Samtliga LO-förbund har ställt sig bakom en kandidat, Johan Danielsson, andranamn på den socialdemokratiska listan inför valet.

LOs kandidat. Johan Danielsson gästade avdelningens årsmöte i Stockholm. Budskapet är att ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden. I Sverige ska svenska löner gälla. För alla. Även de som kommer från andra EU-länder.

Johan Danielsson har de senaste nio åren bevakat EU för LOs räkning och är väl insatt i arbetet för att få ordning och reda på arbetsvillkoren inom EU-sfären.
– Vårt krav är enkelt. Svenska villkor, svenska kollektivavtal, ska gälla för alla som arbetar i Sverige, säger han.
Det gäller inte minst för att få ordning på bemanningsbranschen. Här måste EU med på vagnen, i annat fall kommer svensk lagstiftning att uppfattas som en hinder mot den fria rörligheten och stoppas av EU-domstolen.
– Valet till Europaparlamentet är viktigare än många föreställer sig. En ledamot har stora möjligheter att påverka, säger Johan Danielsson och pekade på de insatser socialdemokraten Marita Ulvskog gjort i parlamentets arbetsmarknadsutskott.
– Därför är det viktigt vem vi skickar till parlamentet.
– I praktiken innebär EUs system att sju ledamöter tar fram förslag till lagar som sedan gäller för 500 miljoner europeer, säger Johan Danielsson.
I arbetsmarknadsutskottet har Marita Ulvskog till exempel lotsat fram det nya så kallade utstationeringsdirektivet som slår fast att svenska löner ska gälla även för utländska arbetstagare som arbetar på svensk mark.

Men det finns mer att göra så att reglerna inte missbrukas. En som är utstationerad ska vanligtvis arbeta i sitt hemland.
– Det finns ett tjeckickt företag som har tusentals tillfälligt anställda i Sverige och bara tre anställda i Tjeckien. Det handlar inte om utstationering, utan om osund konkurrens, säger Johan Danielsson.
Detsamma gäller för vägtransportmarknaden. Den är hårt ansatt av osund konkurrens när utländska chaufförer kör inrikestrafik för lägre löner än de svenska.
Det finns ett förslag med nya regler kring så kallat cabotage, men frågan ska slutförhandlas efter EU-valet.
– Då spelar det roll vilka politiker vi har i EU, säger Johan Danielsson.
– Det handlar också om hur vi kan samarbeta i EU för trygga anställningar för alla i Europa, fortsätter han.
– Vi vill ha nollvison för dödsolyckor på arbetet – idag dör fler på jobbet än i gängskjutningar.

Extremhögern i Europa vädrar morgonluft inför valet och Johan Danielsson varnar för de antidemokratiska partiernas framväxt i Europa.
– De extrema partierna i Ungern, Polen och Österrike vill göra i EU det de gör nationellt, säger han och uppmanar ombuden på årsmötet att ta samtalen på arbetsplatser och hemma.
– Valet den 26 maj är inte mer komplicerat än ett vanligt val – så gå och rösta!

Artikeln är publicerad i Avdelningsnytt i Stockholm nr 2 2019.

Läs fler nyheter från avdelning 20 här.

Uppdaterad: 20 maj 2019