Nominera kongressombud

Vill du vara med och påverka vilka som ska få vara med och fatta beslut om Handels inriktning i framtiden? Då kan du nominera ett eller flera ombud till kongressen!

Vår avdelning får skicka ca 40 ombud till Handels Kongress 2021.

Klicka på länken nedan för att nominera dig själv eller den som du vill ska företräda dig.

https://www.handels.se/kongress2021/snart-ar-det-kongress/nominera/

Valberedningen i din avdelning går igenom alla som blivit nominerade och lämnar sitt förslag till ett särskilt avdelningsmöte som hålls den 13 oktober. Där får utvalda representanter (som bland annat utsetts på klubbarnas årsmöten) rösta fram vilka som ska bli avdelningens kongressombud.

Uppdaterad: 3 juni 2020