Coronaviruset - kurser, konferenser och Årsmötet

Med anledning av pågående pandemi
av coronaviruset - covid19!

Kursdeltagande

Kurser och konferenser inställda till och med 31 maj. För att minska risken för smittspridning rekommenderar Handelsanställdas förbund centralt alla handelsavdelningar att ställa in kurser och konferenser. Handels avdelning 20 följer givetvis den rekommendationen då vi alla har ett ansvar att minimera risker för smittspridning.

Du tar snarast kontakt med din arbetsgivare och meddelar att utbildning/kurs är inställd på grund av coronaviruset och du skall arbeta. Vad gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst på de utbildningar där arbetsgivaren ska ersätta enligt FML§7, om det är så att du inte får jobba den dagen istället; så ersätter Handels avd 20 mot intyg/underlag från arbetsgivare att du nekats jobba.

Vi kommer att återkomma längre fram avseende den utbildning du var anmäld till.

Frågor vad gäller kurserna mejlar du till anmalan20@handels.se

Årsmötet den 15 april

Årsmötet kommer att genomföras som planerat och Avdelningen jobbar på en säker och digital lösning. Mer informnation kommer att komma ut inom kort. Alla som nu är anmälda ska ha fått ett mejl från Easymeet så de kan logga in på mötet.

Besök på avdelningen

Om ni nyligen har besökt virusdrabbade områden eller har haft nära kontakt med någon som har besökt dessa platser under de senaste 14 dagarna; eller om du upplever symtom som andningssvårigheter, feber, hosta, snuva, huvudvärk etcetera så ombeds ni att ta kontakt via telefon eller e-post.

 

Har ni ett möte boka om mötet till ett senare tillfälle.

Migrationsverkshandlingar lämnas i brevlåda vid entré.

 

Publicerad: 12 mars 2020