Arbetsgrupper i avdelningen

Arbetsgrupper 2013

Avdelningens verksamhet är indelad i ett antal arbetsgrupper som du kan läsa om här.

MUR-grupp (Medlemsutvecklingsråd)

Arbetar med att planera avdelningens verksamhet samt med medlemsvärvning, skyddsombud, APO(arbetsplatsorganisation), HO(Handelsombud), planerar och genomför projekt.

Organiserar värvarlag.

Uppdaterad: 26 september 2013