Steg 2 - arbetsplatsen utan övernattning

Vi går igenom hur du kan lägga upp det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen.

Du lär dig skriva en förhandlingsframställan och får veta vilka lagar och avtal du kan använda dig av. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling.

Förkunskap: Steg 1

    Uppdaterad: 19 december 2011