Bli medlem

Förhandling

Målgrupp

Fackombud och förtroendevalda med uppdrag i klubbstyrelse.

Förkunskaper

Vald på jobbet

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i förhandlingsmetodik och förhandlingsstrategi innan, under och efter förhandling. Deltagarna får kunskap om förhandlingsformalia, tystnadsplikt och GDPR i förhandlingsarbetet. De får även öva på metoder för medlemskommunikation och organisering. Kursen ger också grundläggande kunskaper om lönebildning.

Utbildningstid

5 dagar/ 40 timmar.

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt Förtroendemannalagen. Ledighet söks helst 3 veckor innan kursstart. Förlorad arbetsförtjänst betalas av arbetsgivaren för tre dagar och av avdelningen för två dagar.

Anordnare

Handels avdelning

Kurstillfällen

 

9-13 maj

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

 

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

 

 Anmäl på:

 

Varmland@handels.se

 

Uppdaterad: 8 december 2020