Kongressen beslutar vad vi ska göra

Vart femte år träffas nära 300 förtroendevalda för att besluta vilka frågor Handels ska jobba med framöver. Det kallas att hålla kongress. Nu är det dags igen!

På grund av coronapandemin delar vi upp kongressen i två delar. Första delen genomfördes den 5 och 6 maj, då alla deltagare träffades digitalt och fattade vissa beslut. Andra delen blir också digital och äger rum den 10-13 januari 2022.

I maj behandlade kongressen bland annat verksamhetsberättelser, stadgar, avgifter och vald verkställande utskott och förbundsstyrelse.
I januari 2022 behandlar kongressen bland annat princip- och handlingsprogram och rapporter

Här förklarar Erika vad en kongress är.

Som medlem i Handels har du alla möjligheter att påverka kongressen. Under förra året nominerades ombud, det vill säga vilka 250 personer som tillsammans med förbundsrådets 45 ledamöter ska vara med och fatta beslut om förbundets framtid. 

Under förra året var det också möjligt för medlemmar att skriva motioner till kongressen, på egen hand eller tillsammans på arbetsplatsen eller avdelningen. En motion tar upp en fråga som ni tycker att Handels ska prioritera i framtiden.

Inför kongressen har förbundsstyrelsen tagit fram princip- och handlingsprogram med förslag på vad Handels ska prioritera och jobba med de kommande fem åren, åren 2021-2026. Sedan fattar kongressen beslut om programmen. Du hittar princip- och handlingsprogrammen här.

Temat är Handelskraft

Handelskraft är temat för vår kongress 2021. Handelskraft blir resultatet av vårt sätt att göra saker tillsammans och vår vilja att göra skillnad. Genom att visa Handelskraft visar vi att vi är en organisation där vi tillsammans bidrar till och tar ansvar för ett hållbart jämlikt arbetsliv och en hållbar framtid. Vad är Handelskraft för dig?