Kongressen beslutar vad vi ska göra

Vart femte år träffas nära 300 förtroendevalda för att besluta vilka frågor Handels ska jobba med framöver. Det kallas att hålla kongress. Snart är det dags igen, nästa kongress äger rum den 5 till 9 maj år 2021 i Umeå.

Här förklarar Erika vad en kongress är.

Som medlem i Handels har du alla möjligheter att påverka kongressen. Dels kan du föreslå (nominera) vem eller vilka du tycker ska vara ombud, det vill säga vilka 250 personer som tillsammans med Förbundsrådets 45 ledamöter ska vara med och fatta beslut om förbundets framtid. Läs mer här.

Dessutom kan du själv, eller ni tillsammans på din arbetsplats eller i din avdelning, skriva motioner till kongressen. En motion tar upp en fråga som ni tycker att Handels ska prioritera i framtiden. Läs mer här.

Inför kongressen har förbundsstyrelsen tagit fram princip- och handlingsprogram med förslag på vad Handels ska prioritera och jobba med de kommande fem åren, åren 2021-2026. Sedan fattar kongressen beslut om programmen, läs dem innan du skriver en motion. Du hittar princip- och handlingsprogrammen här.

Temat är Handelskraft

Handelskraft är temat för vår kongress 2021 i Umeå. Handelskraft blir resultatet av vårt sätt att göra saker tillsammans och vår vilja att göra skillnad. Genom att visa Handelskraft visar vi att vi är en organisation där vi tillsammans bidrar till och tar ansvar för ett hållbart jämlikt arbetsliv och en hållbar framtid. Vad är Handelskraft för dig?