Material från kongressens första del

Här hittar du materialet från den första digitala delen av Handels kongress som ägde rum 5-6 maj 2021.