"Vi är starkare nu än före kongressen"

- Nu har vi slagit fast våra princip- och handlingsprogram och talat om hur vi ska leva upp till dem. Jag är säker på att vi står starkare nu än vi gjorde innan de här dagarna.

Handels ordförande Linda Palmetzhofer var både stolt och rörd när hon höll sitt avslutningstal på Handels 26:e kongress.

- Vi har bestämt riktningen för de kommande åren och jag är övertygad om att vi har fattat kloka beslut. Nu ska vi fundera på hur vi ska genomföra dem.

Linda Palmetzhofer konstaterade att allt fackligt arbete utgår från principprogrammets första rader: att ta tillvara medlemmarnas intressen och att verka för ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde.

- Jämlikhet är vår princip och organisering är vår metod, påminde hon.

- Det gör ont i själen att tänka på alla dem som inte kan gå till jobbet utan rädsla för att bli trakasserade. Här vilar ett tungt ansvar på oss.

En viktig fråga framöver är att höja organisationsgraden inom handeln. Men då måste otrygga anställningar bort – bara var tredje visstidsanställd är med i facket.

- Vår styrka är att vi är många, allt annat vilar på det. Jag vill rikta en uppmaning till alla er här idag att fundera på hur var och en kan bidra till att vi blir fler och starkare.

Idag är arbetsmarknaden otrygg och gig-marknaden växer. Arbetsgivarna kallar det flexibilitet, att det är modernt. Men det är otrygghet och det är omodernt.

- Det är trygghet på jobbet som medger utveckling och handeln måste vara en plats där man tillåts att tänka på framtiden. Våra medlemmar jobbar i framtidsbranscher och de anställda förtjänar respekt, slog Linda Palmetzhofer fast.

Hon lyfte särskilt klimatfrågan i sitt tal.

- Tänk på att det var ett kongressbeslut som ni fattade för fem år sedan som gjorde att vi kommit så långt i klimatfrågan. Ni ska vara stolta, det är tack vare vårt arbete som klimatfrågan blivit en viktig facklig fråga.

Slutligen tog Handels ordförande upp valet i höst och risken för att det blir regeringsskifte. Då försvinner det politiska stödet för många frågor som är viktiga för Handels medlemmar.

- Men vi är redo att ta fajten för ett samhälle som bygger på respekt. Den fajten har vi vunnit förut och det kan vi göra igen, avslutade hon.

Se och hör Linda Palmetzhofers tal här.