Stark skrivning om rätt till heltid

Rätten till heltid, bättre villkor för gig-arbetare och lag på lönespec var några frågor som kongressen debatterade livligt den första dagen när handlingsprogrammet för trygga jobb inleddes.

Handlingsprogrammet för trygga jobb beskriver hur Handels ska arbeta för att alla som arbetar ska ha goda villkor och ett hållbart arbetsliv – och därefter en pension som går att leva på.

- Alla ska kunna få goda villkor och ett hållbart arbetsliv, det tror vi. Annars skulle vi inte engagera oss fackligt, sa Handels ordförande Linda Palmetzhofer när hon presenterade programmet.

I samband med handlingsprogrammen behandlas de motioner som kommit in. Debatten och yrkandena kring handlingsprogrammet för trygga jobb gick igår ofta ut på att bifalla motioner, istället för att besvara dem, om det var förbundsstyrelsens förslag. Kongressen beslöt till exempel om en skarpare skrivning i heltidsfrågan.

-        Utvecklingen går helt emot det vi jobbar för. Fler har kortare kontrakt nu än för några år sedan, fler har kortare arbetstid. Det här är en av de allra viktigaste frågorna för oss, argumenterade kongressledamoten Kent Jansson från Karlstad.

Kongressen antog bland andra formuleringarna ”att Handels kraftfullt arbetar för att heltid skall bli norm i samtliga våra branscher”, ”att heltid ska vara en rättighet” och ”att kraftigt begränsa antalet kontrakt med få timmar”.

Ett annat beslut som debatterades länge gällde lönespecifikationer. Kongressen beslöt att Handels ska jobba för att arbetsgivare ska vara skyldiga enligt lag att lämna lönespecifikationer. Motiveringen var att det inte räcker att ha det inskrivet i kollektivavtal, bland annat för skydda anställda som arbetar utan kollektivavtal.

Pensionsfrågan togs också upp under kongressens första dag. Församlingen beslutade att besluta ”att Handels verkar för en reformering av pensionssystemet mot mer jämlikhet och solidaritet”. I samband med pensionen diskuterades även trygghet för efterlevande, närmare bestämt vad som händer med avtalspensionen om du avlider före pensionsåldern. Idag säger reglerna att du aktivt själv måste bestämma att pengarna ska gå till dina efterlevande. Om du inte gör det så går pengarna tillbaka till kollektivet.

Kongressen beslutade att Handels ska verka för en ändring av denna regel, att återbetalningsskyddet ska vara automatiskt förval och att det istället ska gå att välja bort det för den som absolut inte vill ha det.

Även gig-arbete togs upp under dag ett. Handlingsprogrammet för trygga jobb tar upp gigarbete och säger i förbundsstyrelsens förslag att Handels ska utarbeta en strategi för att organisera och förbättra villkoren för arbetare i gig-ekonomin. Det är jättebra, tyckte kongressledamöterna som även beslöt att skärpa formuleringen att strategin ska utarbetas skyndsamt.