Klimatsmart mat på fackliga kurser

Vegansk mat på fackkurser eller inte, den frågan debatterades livligt under kongressen. Men det vore att gå för långt, tyckte kongressen, som beslutade att klimatsmart och hållbar mat är målet för alla kurser.

Klimatfrågan engagerar, det märktes inte minst när kongressen debatterade motionen som handlade om vilken mat som serveras på fackliga kurser. Motionären ville att all mat och fika som förbeställs ska vara vegansk, eftersom vegansk mat är bäst för klimatet.

Att klimatet är viktigt och att det ska serveras klimatsmart och hållbar mat var alla överens om. Men kongressen höll med förbundsstyrelsen om att det är att gå för långt att bara servera vegansk mat.

- Vi måste vara realistiska. Kvaliteten på den veganska maten på kursgårdarna är inte tillräckligt bra än, sa Sara Fernlund från förbundsstyrelsen.

- Och våra medlemmar är vuxna människor som vi inte kan detaljstyra, de måste kunna välja själva.

Kongressen beslutade att Handels i största möjliga mån ska servera klimatsmart, hållbar mat under sina utbildningar.