Klimatfadder nytt i Fair Union-arbetet

Förra kongressen beslöt att Handels ska vara en Fair Union. Nu kan Handels avdelningar ansluta sig till Olof Palme-centrets fadderprogram i Filippinerna vars mål är att driva den fackliga internationella klimatkampen.

- Att vara en fair Union betyder inte bara att vi jobbar för mänskliga och fackliga rättigheter. Som Susanna Gideonsson sa igår, det finns inga jobb på en död planet, konstaterade Beatrix Marquez Lago från förbundsstyrelsen.

I ett inslag under kongressen presenterades innebörden av att Handels är en Fair Union. Det handlar förstås om att stå upp för mänskliga och fackliga villkor för arbetare i andra länder. Men de senaste årens uppvaknande i samhället kring klimat- och miljöfrågor innebär att de blir en viktig aspekt av Fair Union-begreppet. Arbetare är mest utsatta när klimatet ändras och ska inte komma i kläm.

- Som Fair Union tar vi även ställning för miljön och att arbetare inte ska komma i kläm när klimatet förändras och när omställning måste ske, sa Beatrix Marquez Lago.

Avdelning 11 i Örebro är först ut i Handels att stödja det fadderprogram som Olof Palme-centret startat för Filippinerna.

- Ni kan alla gå med och stötta våra fackliga kamrater i Filippinerna, uppmanade Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström, en av dem som presenterade fadderprogrammet under inslaget på kongressen.

50-tal biståndsprojekt hotade

Det svenska fackliga utvecklingssamarbetet samordnas av organisationen Union to Union. För år 2021 och 2022 har dock SIDA sänkt sina anslag till Union to union. Det gör att projekt i ett 50-tal länder kan behöva läggas ner.

Kongressen beslutade att Handels ska utreda om ökat ekonomiskt stöd från förbundet ändå gör att internationella projekt kan genomföras och att Handels ska driva frågan om ökat stöd till internationella projekt inom LO och gentemot folkvalda politiker.

Läs mer om Handels som Fair Union här.

Läs mer om Palmecentret här.