Vad innebär ett varsel om uppsägning?

Arbetsgivaren ska informera den lokala fackliga organisationen om vad han/hon tänker göra. Arbetsgivaren varslar om driftsinskränkning, det vill säga uppsägningar och/eller omorganisation. Förhandling om uppsägningarna begärs därefter av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska dessutom i förväg meddela arbetsförmedlingen, om det kommer att beröra många, att företaget tänker säga upp personal på grund av arbetsbrist. Den fackliga organisationen ska alltid få en kopia när det händer.

Fler vanliga frågor.