Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Frågor & svar > Varsel och uppsägning

Varsel och uppsägning

Här blir du medlem

Trygghet, utveckling och stöd – de starkaste skälen till att gå med i Handels.

Bli medlem!

Klicka här och läs frågor och svar om särskilda överenskommelser gäller vid korttidspermittering på grund av corona-viruset covid 19.

Vad innebär ett varsel om uppsägning?

Arbetsgivaren ska informera den lokala fackliga organisationen om vad han/hon tänker göra. Arbetsgivaren varslar om driftsinskränkning, det vill säga uppsägningar och/eller omorganisation. Förhandling om uppsägningarna begärs därefter av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska dessutom i förväg meddela arbetsförmedlingen, om det kommer att beröra många, att företaget tänker säga upp personal på grund av arbetsbrist. Den fackliga organisationen ska alltid få en kopia när det händer.

Uppdaterad den 23 augusti 2017

Vad händer när ett varsel har lagts?

Arbetsgivaren ska redovisa till facket om bakgrund och orsaker till arbetsbristen: hur stor arbetsbristen är i antalet anställda, hur organisationen ska se ut framöver, vilka befattningar som ska finnas och vad som krävs för att bemanna dem. Facket ska då ta ställning till om arbetsbristens omfattning och kvalifikationskraven är skäliga i förhållande till det arbete som ska utföras efter förändringen.

Uppdaterad den 23 augusti 2017

Vilka skyldigheter har företaget vid en uppsägning?

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas som rekommenderat brev. Företaget är skyldigt att informera dig om uppsägningstider och från vilket datum anställningen upphör samt hur du ska anmäla företrädesrätt till återanställning.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Vilken uppsägningstid har jag?

Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i kollektivavtal eller lag. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad. Under uppsägningstiden har du rätt till lön oavsett om din arbetsgivare har eller inte har något arbete åt dig. Om du har en tidsbegränsad anställning gäller den till slutdatum.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Måste jag stanna under uppsägningstiden?

Du är skyldig att vara kvar och arbeta under din uppsägningstid om inte annat överenskommits. Däremot har du rätt till ledighet för att söka jobb.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Vad händer med innestående semester, intjänad tid med mera?

Semesterledighet får inte förläggas till uppsägningstid utan ditt medgivande om din uppsägningstid är upp till 6 månader. Sparade semesterdagar ska betalas ut efter avslutad anställning. Intjänad kompensationsledighet betalas alltid ut vid anställningens slut.

Uppdaterad den 23 augusti 2017

Vad innebär återanställningsrätt?

Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de tre senaste åren hos samma arbetsgivare och blir uppsagd på grund av arbetsbrist så har du företrädesrätt till återanställning. Om det uppstår behov av arbetskraft så har du rätt att bli återanställd. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört. Det gäller samtliga anställningsformer.

Vid uppsägning ska du göra anspråk på företrädesrätt till återanställning. När det är gjort ska arbetsgivaren bekräfta detta.

Arbetsgivaren är förhandlingsskyldig med facket när han/hon tänker anställa en person och någon annan har företrädesrätt till återanställning eller till en anställning med högre sysselsättningsgrad. Samma sak gäller om flera personer har företrädesrätt och man ska bestämma vem som ska få återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Vad är turordningslista?

Den som är sist anställd blir uppsagd först. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår.

I de fall parterna förhandlar om ”tillräckliga kvalifikationer” ska facket:

Begära kompetensprövning av de tjänster som blir kvar. Arbetsgivaren ska bevisa kompetenskraven.

Undersöka om den anställde kan skaffa sig tillräckliga kvalifikationer under en skälig inlärningstid.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Vad är avtalsturlista?

Förhandlad turordning, så kallad avtalsturlista, ska inte göras i lokala överenskommelser utan att man samrått med berörd avdelningsombudsman. Möjligheten för arbetsgivare att undanta två personer från turordningen gäller endast om arbetsgivaren har högst tio anställda i bolaget. Antalet anställda beräknas inte för varje enhet eller avtalsområde för sig, utan gäller totalt antal anställda i bolaget.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Kan jag ta ledigt för att söka jobb under uppsägningstiden?

Ja, under uppsägningstiden har du rätt till ledighet med lön för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste dock ansöka om ledigheten.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Vad gäller för mig som är föräldraledig?

Om du är föräldraledig vid uppsägningen börjar uppsägningstiden att löpa först när din föräldraledighet upphör.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Ska jag begära några papper från arbetsgivaren?

Ja, begär ett korrekt ifyllt arbetsgivarintyg, tjänstgöringsbetyg och referenser. Blanketten arbetsgivarintyg finns att ladda ned från handels.se/akassan.

Uppdaterad den 30 januari 2014

När ska jag gå till arbetsförmedlingen?

Anmäl dig till arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag. Om du har blivit uppsagd och har arbetat där det finns kollektivavtal kan du få hjälp med att söka nytt arbete genom omställningsstöd eller trygghetsfond.

Uppdaterad den 30 januari 2014

Vad händer mig som är anställd sist om min arbetsgivare varslar?

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivare följa de så kallade turordningsreglerna. Där gäller principen ”sist in först ut” där längre anställningstid går före den med kortare. Har anställda samma anställningstid har den med högre ålder företräde till fortsatt anställning. Undantaget är arbetsgivare med högst tio anställda i hela företaget. Där kan arbetsgivare undanta två anställda som inte behöver följa reglerna om turordning.

Uppdaterad den 24 oktober 2017
Uppdaterad: 18 mars 2020