Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Frågor & svar > Varsel och konflikt > Hur stor är konfliktersättningen?

Hur stor är konfliktersättningen?

Konfliktersättningen är 100% i ersättning för förlorad arbetsförtjänst + 13% i semesterersättning. Ersättningen är inte skattepliktig och det utbetalade beloppet motsvarar inkomsten efter skatt.

Konfliktkorten kommer att aktiveras på Mina sidor, om din arbetsplats tas ut i konflikt. På dem fyller man i antal timmar man skulle jobbat + timlönen. Ob- ersättningen som man skulle tjänat måste man räkna om till ”vanliga timmar”. Till exempel ska 50 procent ob-erättning en timme enligt schemat läggas in som 30 minuter i arbetstid utöver de timmar man skulle jobbat.

På Mina sidor anmäler du till vilket konto du vill att ersättningen ska utbetalas.

Fler vanliga frågor.