Bli medlem

Varsel och konflikt

Varsel om strejk är en stridsåtgärd som facket kan ta till om man inte lyckats komma överens med arbetsgivarna om ett nytt kollektivavtal. En strejk kan bara ske när avtalet har löpt ut.

Varslet innebär att facket säger till arbetsgivarna: om vi inte kommer överens före ett visst datum så kommer vi att strejka. Det måste gå minst sju arbetsdagar från det att varslet läggs till dess att strejken börjar. Facket talar också om vilka arbetsplatser som kommer att tas ut i strejk. 

Anställda på arbetsplatser som tas ut i strejk får ersättning istället för lön, om de är medlemmar i facket. De som jobbar på arbetsplatser som inte är uttagna i strejk jobbar på som vanligt och får sin lön som vanligt.

Här finns vanliga frågor och svar som framför allt gäller dig som arbetar på en arbetsplats som varslas om strejk.

Hur stor är konfliktersättningen?

Konfliktersättningen är 100% i ersättning för förlorad arbetsförtjänst + 13% i semesterersättning. Ersättningen är inte skattepliktig och det utbetalade beloppet motsvarar inkomsten efter skatt.

Konfliktkorten kommer att aktiveras på Mina sidor, om din arbetsplats tas ut i konflikt. På dem fyller man i antal timmar man skulle jobbat + timlönen. Ob- ersättningen som man skulle tjänat måste man räkna om till ”vanliga timmar”. Till exempel ska 50 procent ob-erättning en timme enligt schemat läggas in som 30 minuter i arbetstid utöver de timmar man skulle jobbat.

På Mina sidor anmäler du till vilket konto du vill att ersättningen ska utbetalas.

Uppdaterad den 9 november 2020

Om jag är medlem i Handels, men arbetar på ett annat förbunds område och jag är uttagen i strejk. Vart ska jag vända mig?

När du är uttagen i strejk på ett annat förbunds avtalsområde, får du konfliktersättning genom Handels. Du ska därför ta kontakt med din Handelsavdelning. Din avdelning hjälper dig med konfliktanmälan och hur du fyller i dina uppgifter via Mina sidor på handels.se för att få rätt ersättning.

Uppdaterad den 3 november 2020

Jag är inte med i facket. Vad händer om det blir strejk eller lock-out på min arbetsplats?

Om du inte är medlem får du ingen konfliktersättning.  Om det blir strejk är det bästa att vara medlem. 

Bli medlem här.

Uppdaterad den 3 november 2020

Måste jag anmäla mig till arbetsförmedlingen om jag är uttagen i strejk?

Ja, det måste du. Alla medlemmar som är indragna i konflikten är skyldiga att söka arbete under tiden de strejkar. Därför måste du anmäla dig till arbetsförmedlingen på en gång konflikten inträffar. Här skriver du in dig hos Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad den 3 november 2020

Jag har hört att man måste ha varit medlem i Handels i minst tre månader för att kunna få konfliktersättning. Stämmer det?

Det har funnits en sådan regel tidigare men den har vi tagit bort för att ingen ska råka bli utan ersättning - till exempel när någon just börjat sitt första jobb. Viktigast i det här fallet är att hen gjort en inträdesansökan, antingen via handels.se eller avdelningen, och betalat sin medlemsavgift innan konflikten bryter ut.

Uppdaterad den 3 november 2020

Varför måste vi vänta? Är det inte bara att börja strejka?

Innan man kan börja strejka måste man, det vill säga förbundet, lägga ett varsel om stridsåtgärd där förbundet talar om för arbetsgivaren vad man tänker göra. Det måste göras minst sju arbetsdagar innan konflikten kan träda i kraft (tiden beräknas från den dag arbetsgivaren tagit emot varselbrevet). Lördag, söndag samt allmänna helgdagar räknas inte som arbetsdagar, vilket innebär att varseltiden i praktiken blir minst nio dagar.

Det är Handels förbundsstyrelse som fattar beslut om varsel.

Uppdaterad den 3 november 2020

Min arbetsplats har tagits ut i strejk. Hur gör jag för att få ersättning från facket?  

Under en strejk betalar inte arbetsgivaren ut någon lön till dig. Är du medlem i Handels och tas ut i strejk har du i stället rätt till konfliktersättning.

Vid ett varsel kommer en representant från Handels ut till din arbetsplats och berättar vad som gäller och hjälper er med att fylla i en konfliktanmälan. När konflikten pågår fyller du i ett konfliktkort via din medlemsinloggning på handels.se med uppgifter om de dagar eller timmar du skulle ha arbetat. Dina uppgifter ligger sedan, tillsammans med inkomstuppgiften som du har uppgivit till Handels och som din medlemsavgift baseras på, till grund för ersättningen som betalas ut. Så tänk på att uppdatera dina uppgifter på Mina sidor på handels.se innan en konflikt bryter ut.

Uppdaterad den 3 november 2020

Min arbetsplats har försatts i lock-out. Hur gör jag för att få ersättning från facket? 

En lock-out innebär att arbetsgivaren stänger arbetsplatsen. Precis som vid en strejk innebär det att arbetsgivaren inte betalar ut några löner så länge lock-outen pågår. Är du medlem i Handels har du i stället rätt till konfliktersättning.

Vid en lock-out kommer en representant från Handels ut till din arbetsplats och berättar vad som gäller och hjälper er med att fylla i en konfliktanmälan. När konflikten pågår fyller du i ett konfliktkort via din medlemsinloggning på handels.se med uppgifter om de dagar eller timmar du skulle ha arbetat. Dina uppgifter ligger sedan, tillsammans med inkomstuppgiften som du har uppgivit till Handels och som din medlemsavgift baseras på, till grund för ersättningen som betalas ut. Så tänk på att uppdatera dina uppgifter på Mina sidor på handels.se innan en konflikt bryter ut.

Uppdaterad den 3 november 2020

Vad ska jag göra om det blir strejk?

Om din arbetsplats tas ut i strejk är det viktigt att du är betalande medlem, för att få konfliktersättning. Kontrollera därför att du inte har missat att betala din medlemsavgift. Se också till att du har angivit rätt inkomstuppgifter så att ersättningen beräknas på rätt sätt. Dina inkomstuppgifter kan du kontrollera och ändra när du loggar in på Mina sidor på handels.se.

Om din arbetsplats ska tas ut i strejk kommer en representant från Handels att besöka arbetsplatsen för att ge dig och dina jobbarkompisar mer information och stöd.

Uppdaterad den 3 november 2020

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta Handels direkt på 0771-666 444 om du är medlem, eller logga in på Mina sidor och chatta med våra rådgivare.

Uppdaterad den 18 oktober 2022
Uppdaterad: 9 november 2020