Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Frågor & svar > Studier och omställningsstudiestöd

Studier och omställningsstudiestöd

Kan jag vara studieledig från jobbet?

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Ansök om tjänstledighet genom att lämna in en studieledighetsansökan till din arbetsgivare senast sex månader innan du ska börja studera. I ansökan kan du skriva att den gäller under förutsättning att du blir antagen till utbildningen.

Enligt lagen har du rätt att avbryta studieledigheten och återgå till din tjänst om du väljer att avbryta studierna i förtid. Har studierna pågått ett år eller kortare har du rätt att återgå till din tjänst med två veckors varsel. Har du studerat längre än ett år kan du återgå med fyra veckors varsel.

Uppdaterad den 30 september 2022

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är till för dig mellan 27 och 62 år som arbetar och vill bredda din kompetens så du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Det består dels av ett bidrag på som mest 80 procent av din lön upp till ett maxbelopp dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor, eller längre om du studerar på deltid.

För att kunna söka stödet ska du ha arbetat minst åtta av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna.

Den utbildning du vill gå ska ge rätt till studiemedel. Men även utbildningar som en omställningsorganisation finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd.

Du ansöker om omställningsstudiestöd hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Din omställningsorganisation ska intyga för CSN att utbildningen skulle stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Du som är medlem i Handels tillhör antingen Trygghetsfonden TSL (för dig som jobbar i privata butiker och lager/e-handel) eller CIKO (för dig som jobbar på Coops butiker och lager) 

Läs mer här om villkoren och hur du söker. 

Uppdaterad den 19 oktober 2022

När kan jag söka omställningsstudiestöd?

Stödet kan sökas två gånger per år. Antingen från den 1 oktober för studier som startar någon gång under tiden 1 januari - 30 juni, eller från 1 april för studier som startar under perioden 1 juli till 31 december.

Du ansöker om omställningsstudiestöd hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Uppdaterad den 19 oktober 2022

Får jag vara tjänstledig från jobbet om jag får omställningsstudiestöd?

Ja, det är studieledighetslagen som gäller när du som medlem i Handels studerar med omställningsstudiestöd.

Uppdaterad den 19 oktober 2022

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta Handels direkt på 0771-666 444 om du är medlem, eller logga in på Mina sidor och chatta med våra rådgivare.

Uppdaterad den 19 oktober 2022
Uppdaterad: 19 oktober 2022