Bli medlem

Semester

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Enligt lag har alla rätt till 25 semesterdagar. Läs mer om semester.

Uppdaterad den 9 juni 2021

Har jag rätt att ta ut både semester och föräldraledighet under sommaren?

Ja, du har rätt till föräldraledighet om du ansöker om detta minst två månader i förväg. Du har också rätt till fyra veckors sammanhängande semester under semesterperioden juni till augusti. Du kan ansöka om en sammanhängande period av semester och föräldraledighet. Om du och arbetsgivaren inte är överens om när semestern ska läggas ut kan arbetsgivaren flytta semesterveckorna till en annan period under juni-augusti. Arbetsgivaren kan inte flytta semesterveckorna till de veckor du har ansökt om föräldraledigt. De kan inte heller neka dig de veckor du har ansökt om föräldraledigt.

Uppdaterad den 9 juni 2021

Får jag ta semester under sommaren om jag ska ta studieledigt från hösten?

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester någon gång under månaderna juni, juli eller augusti. Att du ska studera till hösten påverkar inte din rätt till semester under sommaren.

Uppdaterad den 9 juni 2021

Om jag blir sjuk på semestern, vad gör jag då?

Samma regler gäller som när du jobbar. Du får sjuklön under förutsättning att du gör följande: Du sjukanmäler dig till din arbetsgivare. Om du är sjuk fler än 7 dagar – lämna sjukintyg. Kom ihåg: när du är frisk igen – så friskanmäler du dig. Semestern får du ta ut vid senare tillfälle efter överenskommelse med din chef.

Uppdaterad den 9 juni 2021

Vad har jag för nytta av mina medlemsförsäkringar under semestern?

I ditt medlemskap ingår en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Hemförsäkringen innehåller också ett reseskydd som gäller i 45 dagar, den ersätter exempelvis kostnader vid olycksfall samt förlorat bagage.

Olycksfallsförsäkringen kan exempelvis ge dig ersättning för skador, rehabilitering och krisbehandling.

Har du ytterligare frågor om dina försäkringar är du välkommen att kontakta Folksam.
Du kan enkelt anmäla skador på www.folksam.se

Uppdaterad den 3 mars 2017

Vilka regler gäller vid semester under uppsägningstid?

Uppsägning från arbetsgivarens sida:

Vill arbetsgivaren lägga ut semester under uppsägningstid måste detta först godkännas av den anställde.

Redan utlagd semester kan tas tillbaka av arbetstagaren (undantaget är om orsaken till uppsägningen är personliga skäl).

Om uppsägningen sker under semestern börjar uppsägningstiden räknas från första arbetsdagen efter semestern.

Uppsägning från arbetstagens sida: 

Här gäller att redan utlagd semester inte kan tas tillbaka utan överenskommelse.

Vill arbetstagaren ansöka om semester under uppsägningstiden behöver detta godkännas av arbetsgivaren.

All i förväg godkänd semester som tas ut under uppsägningstid räknas in i uppsägningstiden.

Undantag:

Om uppsägningstiden överstiger 6 månader kan arbetsgivaren lägga ut semester under den överstigande tiden. 

Uppdaterad den 23 augusti 2017
Uppdaterad: 25 februari 2020