Om det blir konflikt

 • Om jag är medlem i Handels, men arbetar på ett annat förbunds område och jag är uttagen i strejk. Vart ska jag vända mig?

  Du ska ta kontakt med din Handelsavdelning. Du får ersättning genom Handels, när du är uttagen i strejk på ett annat förbunds avtalsområde. Din avdelning hjälper dig med konfliktanmälan och med konfliktkort. Om du har tillgång till din medlemssida på hemsidan kan du även där fylla i uppgifterna.

  Uppdaterad den 1 april 2015
 • Jag är inte med i facket. Vad händer om det blir strejk på min arbetsplats?

  Du strejkar också. Skillnaden mellan dig och de som är med i facket är att de som är medlemmar i Handels får konfliktersättning för den lön arbetsgivaren inte betalar ut så länge ni strejkar.

  Uppdaterad den 1 april 2015
 • Måste jag anmäla mig till arbetsförmedlingen om jag är uttagen i strejk?

  Ja, det måste du. Alla medlemmar som är indragna i konflikten är skyldiga att söka arbete under tiden de strejkar. Därför måste du anmäla dig till arbetsförmedlingen på en gång konflikten inträffar. Bäst är det om ni gör en gemensam anmälan för hela arbetsplatsen.

  Uppdaterad den 1 april 2015
 • Jag har hört att man måste ha varit medlem i Handels i minst tre månader för att kunna få konfliktersättning. Är det så?

  Nej, inte riktigt. Vi tog bort tremånadersregeln vid förra kongressen just för att ingen skulle råka ut för att inte få någon ersättning - till exempel när någon just börjat sitt första jobb. Viktigast i det här fallet är att han gjort en inträdesansökan via handels.se eller avdelningen och betalat sin medlemsavgift innan konflikten bryter ut.

  Uppdaterad den 1 april 2015
 • Vår butik är uttagen i strejk. Där har vi en tjej som jobbar 19 timmar på kontoret och 15 timmar i butiken. Hur blir det med hennes arbete under konflikten?

  De arbetsuppgifter hon har, som även utförs av Handels medlemmar, får hon inte utföra. Däremot får hon utföra sina kontorssysslor om dessa ligger inom något annat förbunds avtalsområde, som till exempel fackförbundet Unionens område.

  Uppdaterad den 1 april 2015
 • Min arbetsplats är uttagen i strejk men jag är medlem i ett annat fackförbund. Vad gäller för mig?

  Om dina ordinarie arbetsuppgifter omfattas av Handels kollektivavtal och berörs av konflikten tas även du ut i strejk. Vad du ska tänka på i det här läget är att du ska ansöka om konfliktersättning hos ditt nuvarande förbund, inte Handels.

  Uppdaterad den 1 april 2015
 • Jag har bokat semester samtidigt som det blir strejk på min arbetsplats. Vad händer nu?

  Ta ut din semester precis som du planerat. Notera bara på konfliktkortet vilka dagar det gäller eftersom arbetsgivaren betalar ut din semesterlön som vanligt.

  Uppdaterad den 1 april 2015
 • Varför måste vi vänta? Är det inte bara att börja strejka?

  Innan man kan börja strejka måsta man lägga ett varsel om stridsåtgärd, där man talar om vad man tänker göra. Det ska göras minst sju arbetsdagar innan till exempel strejken träder i kraft (tiden beräknas från den dag arbetsgivaren tagit emot varselbrevet). Lördag, söndag samt allmänna helgdagar räknas inte som arbetsdagar, vilket innebär att varseltiden i praktiken blir minst nio dagar.

  Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om varsel.

  Uppdaterad den 1 april 2015
 • Min arbetsplats har tagits ut i strejk. Hur gör jag för att få ersättning från facket om jag inte får någon lön från arbetsgivaren?

  Är du medlem i Handels och tas ut i konflikt har du rätt till konfliktersättning. I samband med strejken kommer en representant från Handels ut till din arbetsplats och berättar vad som gäller och hjälper er med att fylla i en konfliktanmälan. När konflikten pågår fyller du i ett konfliktkort, som du får via din avdelning, med uppgifter om de dagar eller timmar du skulle ha arbetat. Dina uppgifter skickar avdelningen vidare till förbundet och de ligger sedan, tillsammans med dina inkomstuppgifter, till grund för den ersättning som betalas ut.

  Uppdaterad den 1 april 2015
Publicerad: 1 april 2015