Min anställning

 • Hur många semesterdagar har jag rätt till?

  Enligt lag har alla rätt till 25 semesterdagar. Läs mer om semester här.

  Uppdaterad den 29 september 2014
 • Kan arbetsgivaren avsluta en provanställning?

  En arbetsgivare kan avsluta en provanställning utan att den anställde har gjort något fel. Om arbetsgivaren avslutar provanställningen innan prövotiden har löpt ut har du rätt att arbeta kvar två veckor från dess att beskedet har lämnats till dig.

  Uppdaterad den 11 december 2012
 • Kan arbetsgivaren säga upp någon som har varit tjänstledig?

  En arbetsgivare kan inte säga upp en anställd med motiveringen att personen varit tjänstledig länge. Det är inte saklig grund enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren måste ju i första skedet ha beviljat tjänstledigheten och förstått att den anställde skulle vara borta just den tiden.

  Uppdaterad den 29 september 2014
 • Har en vikarie förtur till en ledig tjänst?

  Det finns ingen regel som ger personer med tidsbegränsad anställning förtur till lediga tjänster.

  Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) §6f ska arbetsgivaren lämna besked om lediga tillsvidareanställningar till personer som har en tidsbegränsad anställning. Denna regel finns för att personer med tidsbegränsad anställning ska ges möjlighet att söka lediga tillsvidareanställningar. Detta kan göras genom att informationen görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

  I LAS §25 finns dock regler om företrädesrätt till återanställning för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist. En förutsättning för företrädesrätt är bland annat att man har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt 12 månader under de senaste tre åren.

  I LAS §25a finns också regler om att deltidsanställda (oavsett anställningsform) har företräde till en anställning med högre sysselsättningsgrad, om man anmält intresse om detta till arbetsgivaren.

  Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren inte kan nyanställa någon annan om det finns personer med tillräckliga kvalifikationer som har företrädesrätt till återanställning eller till utökad sysselsättningsgrad.

  Uppdaterad den 23 augusti 2017
 • Vilket ob-tillägg gäller inom handeln för nyårsafton?

  Före klockan 12 på dagen har man inget ob-tillägg. Efter klockan 12 på dagen är ob-tillägget 100 procent.

  Nyårsaftonen räknas som en lördag enligt kollektivavtalet för detaljhandeln.

  Uppdaterad den 23 augusti 2017
Publicerad: 29 september 2014