På jobbet

  • Vad menas med generell och lokal löneökning?

    Den generella delen får alla. Den lokala delen kan det förhandlas om först lokalt med arbetsgivaren och den tillfaller sedan de anställda såsom överenskommits i förhandlingarna. Om fack och arbetsgivare inte kommer överens, eller inte förhandlat, träder den så kallade stupstocken in, vilket innebär att även den lokala delen blir generell.

    Uppdaterad den 23 augusti 2017
  • Har jag rätt till betald lön för att gå på begravning?

    Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal så har du rätt till permission (ledighet) för nära anhörigs begravning. Titta i kollektivavtalet vilka som räknas som nära anhörig och om du har rätt till betald ledighet.

    Uppdaterad den 23 augusti 2017
Uppdaterad: 29 september 2014