På jobbet

  • Vad menas med generell och lokal löneökning?

    Den generella delen får alla. Den lokala delen förhandlas det först om lokalt med arbetsgivaren och den tillfaller sedan de anställda såsom överenskommits i förhandlingarna. Om fack och arbetsgivare inte kommer överens träder den så kallade stupstocken in, vilket innebär att även den lokala delen blir generell.

    Uppdaterad den 29 september 2014
  • Har jag rätt till betald lön för att gå på begravning?

    Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal så har du rätt till permission (ledighet med lön) för nära anhörigs begravning. Titta i kollektivavtalet vilka som räknas som nära anhörig.

    Uppdaterad den 29 september 2014
Uppdaterad: 29 september 2014