Bli medlem

H&M-varsel

H&M har varslat flera hundra anställda, gäller det mig?

H&M lämnade ett varsel till Arbetsförmedlingen den 12 oktober 2022, som berör 69 butiker över hela landet. Syftet är att omorganisera och se över bemanningsstrukturen.

När det gäller vad som händer på varje enskild butik är det Handels på lokal nivå, det vill säga fackklubbar och ombudsmän, som förhandlar med H&M. Om du undrar vad som händer på din butik, prata med din fackklubb, din lokala avdelning eller Handels Direkt på telefon 0771 666 444.

Uppdaterad den 19 oktober 2022
Uppdaterad: 19 oktober 2022