Bli medlem

När kommer den nya lönen att betalas ut?

Då de flesta har löneutbetalningen i efterskott kommer lönehöjningen tidigast i löneutbetalningen i december.

Ska man förhandla om den lokala delen, ska den förhandlingen begäras av parterna (arbetsgivaren och fackombud/fackklubb) senast den 18 december, vilket troligen betyder att lönehöjningen kommer tidigast i löneutbetalningen i januari.

Fler vanliga frågor.