Bli medlem

Hur mycket höjs lönerna?

Totalt ger avtalet löneökningar på 1.354 kronor fördelat på 29 månader.

Från 1 november 2020 höjs lönerna med 774 kronor per månad och heltidsanställd. Alla garanteras 80 procent generellt (619 kronor) och 20 procent fördelas lokalt.

Från 1 april 2022 höjs lönerna med 580 kronor per månad och heltidsanställd. Alla garanteras 80 procent generellt (464 kronor) och 20 procent fördelas lokalt.

Den som jobbar deltid får en höjning motsvarande storleken på deltiden. Exempelvis får den som jobbar 70 procent en höjning med 70 procent av 774 respektive 580 kronor.

Timlönerna höjs med 4,66 kronor i timmen för butiksanställda från 1 november och med 3,49 kronor i timmen från 1 april 2022.

Timlönerna höjs med 4,45 kronor i timmen för anställda på lager och e-handel från 1 november och med 3,33 kronor i timmen från 1 april 2022. 

Även vad gäller timlönerna gäller att alla garanteras 80 procent i generell höjning och att 20 procent fördelas lokalt.

Här hittar du avtalen i korthet

De nya tabellerna för lägstalöner hittar du på denna sida.

Fler vanliga frågor.