Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Frågor & svar > Frågor och svar om avtalen för butiker, lager och e-handel, Svensk Handel 2020

Frågor och svar om avtalen för butiker, lager och e-handel, Svensk Handel

Hur mycket höjs lönerna?

Totalt ger avtalet löneökningar på 1.354 kronor fördelat på 29 månader.

Från 1 november 2020 höjs lönerna med 774 kronor per månad och heltidsanställd. Alla garanteras 80 procent generellt (619 kronor) och 20 procent fördelas lokalt.

Från 1 april 2022 höjs lönerna med 580 kronor per månad och heltidsanställd. Alla garanteras 80 procent generellt (464 kronor) och 20 procent fördelas lokalt.

Den som jobbar deltid får en höjning motsvarande storleken på deltiden. Exempelvis får den som jobbar 70 procent en höjning med 70 procent av 774 respektive 580 kronor.

Timlönerna höjs med 4,66 kronor i timmen för butiksanställda från 1 november och med 3,49 kronor i timmen från 1 april 2022.

Timlönerna höjs med 4,45 kronor i timmen för anställda på lager och e-handel från 1 november och med 3,33 kronor i timmen från 1 april 2022. 

Även vad gäller timlönerna gäller att alla garanteras 80 procent i generell höjning och att 20 procent fördelas lokalt.

Här hittar du avtalen i korthet

De nya tabellerna för lägstalöner hittar du på denna sida.

Uppdaterad den 16 november 2020

Vad menas med att en del av höjningen är generell och en del är lokal?

En generell höjning är det som alla anställda minst får ta del av. Att en del fördelas lokalt innebär att det är möjligt på respektive företag förhandla om hur den lokala delen ska betalas ut, om man till exempel vill ge mer till någon särskild grupp eller enskilda anställda, utifrån exempelvis kompetens eller ansvar. Om fack och arbetsgivare inte kommer överens om en särskild lokal fördelning kommer den lokala delen av lönehöjningen att delas lika mellan alla anställda.

Uppdaterad den 16 november 2020

Hur länge gäller de nya avtalen?

Avtalen gäller till och med den 31 mars år 2023. Sista året går att sägas upp, om någon av parterna vill. I så fall ska det ske senast den 30 september år 2021.

Uppdaterad den 16 november 2020

Vilka omfattas av de nya avtalen?

Avtalet gäller alla anställda på butiker, lager och e-handel som har kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel eller som har hängavtal till detta kollektivavtal. Det gäller alltså inte anställda på Coops butiker och lager, eftersom Coop har en annan arbetsgivarorganisation. De avtalen kommer också att förhandlas under hösten.

Uppdaterad den 16 november 2020

Gäller avtalen för alla, även visstidsanställda och vikarier?

Ja.

Uppdaterad den 16 november 2020

Hur påverkas ob-tilläggen?

Eftersom ob-tilläggen räknas i procent på lönen kommer även ob-tilläggen att höjas i och med att grundlönen höjs.

Uppdaterad den 16 november 2020

Blir det någon retroaktiv lön?

Nej. Det gamla avtalet förlängdes till den 31 oktober och lönehöjningen kommer därför från den 1 november.

Detta kompenseras med att lönen höjs som mest den första delen av avtalsperioden, alltså från den 1 november.

Uppdaterad den 16 november 2020

När kommer den nya lönen att betalas ut?

Då de flesta har löneutbetalningen i efterskott kommer lönehöjningen tidigast i löneutbetalningen i december.

Ska man förhandla om den lokala delen, ska den förhandlingen begäras av parterna (arbetsgivaren och fackombud/fackklubb) senast den 18 december, vilket troligen betyder att lönehöjningen kommer tidigast i löneutbetalningen i januari.

Uppdaterad den 16 november 2020

Hur har avtalspensionen förändrats?

Det är åldern för intjänande av ålderspension som ändras. Idag börjar de anställda tjäna in till avtalspension från 25 år. Detta ändras

- från och med den 1 januari 2021 till 24 år,
- från och med den 1 januari 2022 till 23 år,
- från och med den 1 januari 2023 till 22 år.

Avsättningen till avtalspension ska redovisas på lönespecifikationerna, så att var och en kan följa att det blir gjort.

Uppdaterad den 16 november 2020
Publicerad: 16 november 2020