Flera säger att Handels vill begränsa användandet av bemanningsföretag och entreprenad. Vad menar ni med det?

Vad det handlar om är att vi vill stärka reglerna för hur företag kan använda sig av bemanningsföretag och entreprenader. Vi vill att det ska vara ordning och reda i samband med att bemanningsföretag och entreprenad anlitas.

Vi vill att det ska ske genom att skärpa reglerna så att företag inte kan använda inhyrd personal eller entreprenader som en permanent lösning utan bara som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar. Det finns en del skrivningar om det i avtalen idag men vi vill att de ska bli ännu bättre och ännu tydligare. 

Fler vanliga frågor.