Bli medlem

Arbetstid

Jag har deltid och vill utöka arbetstiden.

Du behöver själv anmäla till arbetsgivaren att du vill arbeta fler timmar. Anmälan gör du helst skrifligt så att arbetsgivaren har detta underlag när behov uppstår. Du som deltidsanställd har företrädesrätt till utökad arbetstid upp till heltid när det finns behov av mer arbetskraft på arbetsplatsen, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses.

Här kan du ladda ner en folder som också har en blankett som du kan använda för att lämna till din arbetsgivare.

Uppdaterad den 23 augusti 2017

Hur många timmar är heltid i butik?

Om du arbetar i butik är heltidsmåttet 38,25 timmar per vecka.

Uppdaterad den 20 februari 2015

Hur länge får jag jobba i sträck utan rast?

Du har rätt till rast efter 5 timmars arbete.

Uppdaterad den 11 december 2012

Vad gäller för ändringar i schemat?

Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan schemaändringar göras tidigast en månad innan ändringen börjar gälla. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren göra ändringar i schemat tidigast två veckor innan ändringen börjar gälla.

Uppdaterad den 11 december 2012

Jag jobbar 75 procent i butik, men har jobbat mer än dagens pass.

Arbete utöver schemat, för en deltidsanställd, kallas för mertidsarbete. Det ger naturligtvis rätt till lön och i förekommande fall ob-ersättning, men övertidsersättning kan man bara få om man arbetar mer än vad en heltidsanställd kollega normalt gör.

I kollektivavtalet för detaljhandel står i §7 mom 4 att övertidsersättning till deltidsanställd utgår för arbetstid som överstiger 38.25 timmar under veckan, om man arbetar i en sjudagarsöppen butik. Exempel: Anställningen är på 30 timmar/vecka och schemat för den aktuella veckan är på 35 timmar. Om man då tar ett extrapass på 6 timmar så har man arbetat 41 timmar den veckan. Då utgår övertidsersättning för de timmar som ligger över 38.25 = 2.75 timmar.

Uppdaterad den 15 november 2012

Hur länge får jag sitta i kassan i sträck?

Om du arbetar i en utgångskassa ska du sitta i kassan i högst två timmar i sträck, sedan har du rätt till andra arbetsuppgifter eller paus.

Om arbetet i utgångskassa är ensidigt upprepat och starkt styrt får man arbeta där max fyra timmar per dag och 20 timmar i veckan. Efter två timmar ska man ha minst 20 minuters paus, antingen rast eller andra arbetsuppgifter som att plocka varor. Att byta mellan vänster- och högerkassa räcker inte.

Undantag från riktlinjerna, som finns i ett väglednings-PM från Arbetsmiljöverket, får göras för den som jobbar max två dagar per vecka.

Arbetsmarknadens parter, det vill säga facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel och KFO, har kommit överens om en handledning som talar om hur man ska hantera ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa. Punktkassor som inte är ensidigt upprepat och starkt styrt har inte samma regler, då det arbetet kan varieras med andra arbetsuppgifter.

Uppdaterad den 15 november 2012
Publicerad: 29 september 2014