Arbetstid

 • Jag har deltid och vill utöka arbetstiden.

  Du behöver själv anmäla till arbetsgivaren att du vill arbeta fler timmar. Anmälan gör du helst skriftligt så att arbetsgivaren har detta underlag när behov uppstår. Du som deltidanställd har företrädesrätt till utökad arbetstid upp till heltid när det finns behov av mer arbetskraft på arbetsplatsen, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses.

  Uppdaterad den 11 december 2012
 • Hur många timmar är heltid i butik?

  Om du arbetar i butik är heltidsmåttet 38,25 timmar per vecka.

  Uppdaterad den 20 februari 2015
 • Hur länge får jag jobba i sträck utan rast?

  Du har rätt till rast efter 5 timmars arbete.

  Uppdaterad den 11 december 2012
 • Vad gäller för ändringar i schemat?

  Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan schemaändringar göras tidigast en månad innan ändringen börjar gälla. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren göra ändringar i schemat tidigast två veckor innan ändringen börjar gälla.

  Uppdaterad den 11 december 2012
 • Jag jobbar 75 procent i butik, men har jobbat mer än dagens pass.

  Arbete utöver schemat, för en deltidsanställd, kallas för mertidsarbete. Det ger naturligtvis rätt till lön och i förekommande fall ob-ersättning, men övertidsersättning kan man bara få om man arbetar mer än vad en heltidsanställd kollega normalt gör.

  I kollektivavtalet för detaljhandel står i §7 mom 4 att övertidsersättning till deltidsanställd utgår för arbetstid som överstiger 38.25 timmar under veckan, om man arbetar i en sjudagarsöppen butik. Exempel: Anställningen är på 30 timmar/vecka och schemat för den aktuella veckan är på 35 timmar. Om man då tar ett extrapass på 6 timmar så har man arbetat 41 timmar den veckan. Då utgår övertidsersättning för de timmar som ligger över 38.25 = 2.75 timmar.

  Uppdaterad den 15 november 2012
< Föregående12
Publicerad: 29 september 2014