Bli medlem

Arbetstid

Har du fler frågor rörande arbetstid kan du kontakta våra rådgivare på 0771 666 444 eller chatta med dem på Mina sidor.

Är du inte redan medlem kan du ansöka om det här.

Jag har deltid men vill jobba mer.

Du måste själv anmäla till arbetsgivaren att du vill arbeta fler timmar. Anmälan ska du göra skriftligt. Som deltidsanställd har du företräde till fler timmar upp till heltid när det behövs mer arbetskraft på arbetsplatsen. Förutsättningen är att du har tillräckliga kvalifikationer och att arbetsgivarens behov tillgodoses.

Här kan du ladda ner en folder som också har en blankett som du kan använda för att lämna till din arbetsgivare.

Uppdaterad den 27 september 2022

Hur många timmar är heltid i butik?

Om du arbetar i butik är 38,25 timmar i veckan heltid.

Uppdaterad den 27 september 2022

Hur länge får jag jobba i sträck utan rast?

Enligt arbetstidslagen har du rätt till rast efter fem timmars arbete.

Uppdaterad den 27 september 2022

Vad gäller för ändringar i schemat?

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen får schemat ändras tidigast en månad innan ändringen börjar gälla. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren göra ändringar i schemat tidigast två veckor innan ändringen börjar gälla.

Uppdaterad den 27 september 2022

Jag jobbar 75 procent i butik, men har jobbat mer än så idag.

När en deltidsanställd arbetar mer tid än schemat säger kallas det mertidsarbete. Det ger rätt till lön och ob-ersättning om arbetet sker på ob-tid. Men övertidsersättning kan man bara få om man arbetar mer än vad en heltidsanställd kollega normalt gör.

Uppdaterad den 27 september 2022

Hur länge får jag sitta i kassan?

Om du arbetar i en utgångskassa ska du sitta i kassan i högst två timmar i sträck, sedan har du rätt till andra arbetsuppgifter eller paus. Det framgår av riktlinjer från Arbetsmiljöverket.

Om arbetet i utgångskassa är ensidigt upprepat och starkt styrt får man arbeta där max fyra timmar per dag och 20 timmar i veckan. Efter två timmar ska man ha minst 20 minuters paus, antingen rast eller andra arbetsuppgifter som att plocka varor. Att byta mellan vänster- och högerkassa räcker inte.

Undantag från Arbetsmiljöverkets riktlinjer får göras för den som jobbar max två dagar per vecka.

Uppdaterad den 27 september 2022

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta Handels direkt på 0771-666 444 om du är medlem, eller logga in på Mina sidor och chatta med våra rådgivare.

Uppdaterad den 18 oktober 2022
Uppdaterad: 14 oktober 2022