Bli medlem

Ungdomskommittéer

Alla avdelningar i Handels har personer som är ansvariga för ungdomsverksamheten.

Vi har både en ungdomsansvarigt förtroendevald i styrelsen och en anställd på avdelningen som har ungdomsansvar. Den ungdomsansvarige i styrelsen, som är under 30 år, utses på avdelningens årsmöte. De ungdomsansvariga på avdelningen leder och organiserar ungdomsverksamheten på avdelningen.

Alla avdelningar har också en Lokal Ungdomskommitté som jobbar med ungdomsverksamhet. De ungdomsansvariga och den Lokala Ungdomskommittén stöttar de ungdomsaktiva medlemmarna i avdelningen.

Nyfiken på våra ungdomskommittéer?

På din lokala avdelning finns en lokal ungdomskommitté - LUK. Läs mer på din avdelnings egen sida.

Våra avdelningar

Ungdomsansvariga centralt

Den centrala ungdomskommittén - CUK, består av fem ledamöter, en från varje region. Dessutom sitter Handels ungdomssekreterare med och fungerar som ordförande för gruppen. Ledamötena utses på en mandatperiod av två år av förbundsstyrelsen.

CUK fungerar som en referensgrupp och ett stöd till ungdomssekreteraren samt ska hjälpa och stötta avdelningarnas ungdomsaktiva i sin region.

Ordförande CUK

Thomasz Friberg

thomasz.friberg@handels.se
010-450 86 27
Ungdomssekreterare/ungdomsansvarig ombudsman

Uppdaterad: 30 augusti 2022