Ungdomskommittéer

Alla avdelningar i Handels har personer som är ansvariga för ungdomsverksamheten.

Vi har både en ungdomsansvarigt förtroendevald i styrelsen och en anställd på avdelningen som har ungdomsansvar. Den ungdomsansvarige i styrelsen, som är under 30 år, utses på avdelningens årsmöte. De ungdomsansvariga på avdelningen leder och organiserar ungdomsverksamheten på avdelningen.

Alla avdelningar har också en Lokal Ungdomskommitté som jobbar med ungdomsverksamhet. De ungdomsansvariga och den Lokala Ungdomskommittén stöttar de ungdomsaktiva medlemmarna i avdelningen.

Nyfiken på våra ungdomskommittéer?

På din lokala avdelning finns en lokal ungdomskommitté - LUK. Läs mer på din avdelnings egen sida under Ung i Handels.

Våra avdelningar

Ungdomsansvariga centralt

Den centrala ungdomskommittén - CUK, består av fem ledamöter, en från varje region. Dessutom sitter Handels ungdomssekreterare med och fungerar som ordförande för gruppen. Ledamötena utses på en mandatperiod av två år av förbundsstyrelsen.

CUK fungerar som en referensgrupp och ett stöd till ungdomssekreteraren samt ska hjälpa och stötta avdelningarnas ungdomsaktiva i sin region.

Ordförande CUK

Lizette Nilsson

lizette.nilsson@handels.se
010-450 80 05
Ungdomssekreterare/ungdomsansvarig ombudsman

Ledamöter CUK

Victor Ryberg

victor.13.ryberg@handels.se
070-972 15 44

Region Mälardalen: avdelningarna 20 Stockholm, 11 Örebro, 17 Karlstad, 18 Västerås och 36 Uppsala.

Beatrix Marquez Lago (Göteborg). Vald till juni 2020.

beatrixe93@hotmail.com
076-713 47 23

Region Väst: avdelningarna 2 Trollhättan, 3 Halmstad, 12 Borås, 24 Göteborg.

Ahmmed Salale (Helsingborg). Vald till juni 2020.

ahmed_salale@hotmail.com
070-000 99 29

Region Syd: avdelningarna 1 Malmö, 4 Kristianstad och 6 Helsingborg.

Jessica Choong (Umeå). Vald till juni 2020.       

ejmf.choong@gmail.com                                                                                                          
073-061 67 46

Region Norr: avdelningarna 13 Borlänge, 26 Gävle, 27 Sundsvall, 29 Umeå och 33 Luleå.

Annica Jigered

a.jigered@gmail.com
076-309 63 00
Region Öst: avdelningarna 9 Växjö och 16 Linköping.

Uppdaterad: 6 april 2017