Bli medlem

Idéstipendium 2017

Jenny Barck och Anna Nilsson tar emot priset

Idéstipendiet 2017 tilldelas Handels avdelning 33 Luleå för satsningen på den lokala ungdomsverksamheten och de mycket starka resultaten det gett.

Motivering

Handels idéstipendium 2017 tilldelas en avdelning som tidigare inte haft det helt enkelt att alltid hålla igång stark och stabil ungdomsverksamhet. Därför valde avdelningen under det gångna året att satsa på avdelningens ungdomsverksamhet. Speciellt på rollen som ungdomsansvarigt anställd, ung möter ung-principen och på att organisera upp verksamheten bättre.

Resultaten är slående och ihållande.

27 klasser fick facklig skolinformation på några månader. 161 nya elevmedlemmar har värvats. 3 helt nya ungdomsansvariga har blivit invalda i lokala ungdomskommittén. Avdelningen har anmält deltagare till den tvärfackliga ungdomskursen "Om facket". Ungdomsorganisatörer har kommit igång med sina uppdrag i klubbstyrelserna. Ungdomsansvariga i avdelningen har deltagit på fackklubbars och avdelningens årsmöte för att prata om vikten av fungerande ungdomsverksamhet och ungdomsorganisatörer i klubbarna. 31 nya medlemmar har värvats bara under lägsta-avgiftskampanj vinter och vår. För att nämna något.

Det gäller att satsa för att vinna. Avdelning 33 Luleå har gjort båda delarna.

Uppdaterad: 17 april 2018