Bli medlem

Semester-, kultur- och internationellt stipendium

Varje år delar Handels ut ett antal stipendier till medlemmar: semesterstipendier, kulturstipendier samt internationella stipendier. 

 • Semesterstipendium

  Tjugo medlemmar får en veckas fri logi i stuga i Säfsen samt ersättning för resekostnader upp till 2 500 kronor.

 • Handels kulturstipendium

  Varje år delar Handels ut ett eller flera stipendier till medlemmar som har gjort eller vill genomföra en kulturaktivitet inom t ex konst, teater, skrivande, film, pod, spel, serier med mera.

 • Stipendier för folkhögskolestudier

  Kan sökas av medlemmar med fackliga uppdrag i en klubb- eller avdelningsstyrelse.

 • Idéstipendium

  Handels Centrala Ungdomskommitté delar varje år ut ett idéstipendium på 10 000 kronor till en bra och utvecklande verksamhet för unga i förbundet.

 • Kenth Petterssons minnesstiftelse

  Medlemmar och organisationer inom fackförenings- och arbetarrörelsen kan nominera och ansöka om stipendium från Kenth Petterssons minnesstiftelse.

 • Internationellt stipendium

  Stipendiet gäller rent fackliga studier i ett annat land. Studierna ska omfatta minst en vecka.

 • Studiebidrag för frisörelever

  Studiebidrag för frisörelever som klarar gesällprovet.

Uppdaterad: 19 september 2022