Bli medlem

Material - Anställ klokt

För att nå målen i projektet krävs kunskap om reglerna i detaljhandelsavtalet men också en omprövning av personalplanering och sysselsättningsmått.

Handels har tagit fram faktaunderlag i form av powerpoint-bilder om Arbetstidsregler och Anställningsformer i detaljhandelsavtalet. Dessa följer i stort Svensk Handels utbildningsmaterial riktat till sina medlemsföretag om arbetstider, schemaläggning och anställningsformer i detaljhandelsavtalet.

Här nedan hittar du Handels faktaunderlag om anställningsformer och arbetstidsregler i detaljhandeln: