Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > På jobbet > Boken Lösa förbindelser

Boken Lösa förbindelser

Handels har tillsammans med Leopard förlag gett ut antologin Lösa förbindelser – om kampen för fasta förhållanden i handeln.

Det är en bok som skildrar vardagen för butiks- och lageranställda, som handlar om slimmad bemanning, osäkra anställningar, stress och begränsade möjligheter att utvecklas i yrket – men som också berättar om Handelsmedlemmar som är stolta över sina jobb och sitt kunnande.

Vår förhoppning är att boken ska utgöra underlag för diskussionen om dagens och morgondagens arbetsliv, och att den kan bidra till att stärka bilden av vårt förbund som en viktig samhällspolitisk aktör. Vi vill påverka debatten om jobben utifrån våra medlemmars perspektiv och visa att vi tror att vägen framåt är ett arbetsliv präglat av hög produktivitet, trygga jobb och hög yrkesstatus.

Beställ boken på Leopard förlag

Pressröster om boken:

”Lösa förbindelser visar varför den fackliga kampen fortsätter vara relevant. Förhoppningsvis kan även de som delvis står utanför inkluderas framöver.” Göteborgs Posten

”Texterna innehåller både djup och bredd samt ger en tydlig bild av dagens klassamhälle. Boken andas samtidigt kamp, uppror och gemenskap.” Dala-Demokraten

 ”För den intresserade kan boken vara en vägledning in i det fackliga engagemanget.” Arbetet

 ”Bland texternas skilda perspektiv är det främst ett par självupplevda vittnesmål om utsatthet som bränner till lite extra. Bortom svartmålningen ekar en uppfordrande insikt om vägen till värdiga villkor: arbetarna måste organisera sig.”  Handelsnytt

"Lösa förbindelser är en viktig bok som speglar dagens arbetsmarknad. Den visar hur en arbetsmarknad som inte bara drabbar den ”flexibla” delen av arbetarklassen utan också driver upp tempot och osäkrar villkoren för alla andra."  Mål & Medel

"Sedan Alliansen kom till makten 2006 har det publicerats en strid ström av antologier om arbetarrörelsens utmaningar. Lösa förbindelser tillhör de bättre av dem. /.../ En eminent skara skribenters texter varvas med vittnesmål från butiksanställda."  Flamman

"Boken ger inte enbart en bild av ovärdiga förhållanden, utan också av arbetsglädje, lyckade överenskommelser och goda arbetsrelationer. Värd att läsa, är den." Smålandsposten

"Man skulle helt enkelt kunna kalla denna antologi en pedagogisk och begriplig lärobok i hur det ser ut, varför, och på vilka sätt vi tillsammans kan ändra på det." Första linjen, Seko Stockholms medlemstidning

Publicerad: 13 september 2017