Bli medlem

Kurser för dig som är förtroendevald

Det finns flera sätt att lära sig mer om sitt uppdrag och att arbeta fackligt. Du börjar med Handels utbildningar! För att boka plats på nedanstående kurser kontaktar du din avdelning.

Kurs för alla med förtroendeuppdrag

Vald på jobbet

Första delen i grundutbildningen för alla som har någon slags förtroendeuppdrag.

Kurser för dem som har förhandlingsmandat (fackombud eller ledamot i klubbstyrelse)

Förhandling

Del två i grundutbildningen, riktar sig till fackombud och medlemmar i klubbstyrelse (uppdrag med mandat att förhandla).

Kollektivavtalet

Del tre i grundutbildningen, riktar sig till fackombud och medlemmar i klubbstyrelse (uppdrag med mandat att förhandla).

Diskriminering och arbetsmiljö

Del fyra i grundutbildningen, riktar sig till fackombud och medlemmar i klubbstyrelse (uppdrag med mandat att förhandla).

Har du redan gått ovanstående kurser?

När du gått ovanstående kurser kan du även gå tvärfackliga kurser, i LO:s utbildningssystem. LO:s kurser hittar du här: www.fackligutbildning.se

Skyddsombud

Kurser för dig som är skyddsombud.

Du har rätt att vara ledig från jobbet för att gå facklig kurs

När du ska gå kurs måste du söka ledigt hos din arbetsgivare minst två veckor före kursen. Enligt Studieledighetslagen har du rätt att vara ledig. Be din arbetsgivare att bevilja ledigheten genom att mejla ditt namn och kursdatum till administration@handels.se och bekräfta att du får vara ledig.

Istället för lön får du ett skattefritt utbildningsstipendium från Handels för varje dag du går kurs.

Uppdaterad: 18 maj 2021