Handelsombud

Ett Handelsombud är inte valt av medlemmarna, det är Handels som utser ombudet. Du är länken mellan dina arbetskamrater och Handels. Du förmedlar information från Handels till dina arbetskamrater och du informerar Handels avdelning om vad som händer på din arbetsplats.

Skulle något inträffa på din arbetsplats kan du som Handelsombud kontakta din lokala avdelning för att få råd och hjälp. Om det visar sig att det krävs en förhandling så tar ombudsmannen på avdelningen hand om den.

Som Handelsombud har du ingen förhandlingsrätt, men i den rollen och som representant för dina arbetskamrater, kan du hjälpa ombudsmannen. Det är ju trots allt du och dina arbetskamrater som vet vad som hänt och som vet hur ni vill lösa det. Din roll som Handelsombud är viktig både för din arbetsplats och för Handels som organisation.

Våga fråga om medlemskap

Att erbjuda dina arbetskamrater medlemskap i Handels är nog en av dina viktigaste uppgifter. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Många tillsammans innebär att du aldrig behöver stå ensam mot chefen och arbetsgivaren. Det ger styrka och vi kan påverka och våga säga vad vi tycker. Du som är handelsombud – våga fråga om medlemskap i Handels – det kan löna sig både för dig och för dina arbetskamrater.

Här hittar du inträdesformuläret för de som vill bli medlemmar

Om någon på din arbetsplats vill bli Handelsombud så får ni hjälp av er avdelning

Trycksaker

Uppdaterad: 27 juli 2017