Fackombud

Ett fackombud väljs av medlemmarna. Fackombudet företräder medlemmarna mot arbetsgivaren och blir länken mellan Handels avdelning och arbetsplatsen.

Fackombudet har även rätt att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor, när Handels avdelning har meddelat arbetsgivaren att hen finns. 

När du är fackligt förtroendevald på en arbetsplats med kollektivavtal gäller förtroendemannalagen. Den finns till för att skydda och underlätta för fackligt arbete.

Som fackombud har du rätt till utbildning. En bra start är att påbörja Handels utbildning för förtroendevalda som är uppdelad i olika steg. Kontakta din avdelning så kan de berätta mer om vilken/vilka utbildningar som finns för dig och ditt uppdrag!

Här finns vi!

Här hittar du till din avdelning, vi finns på 19 platser ute i landet!

Våra avdelningar

Våga fråga om medlemskap

Att erbjuda dina arbetskamrater medlemskap i Handels är nog en av dina viktigaste uppgifter. Många tillsammans innebär att du aldrig är ensam mot chefen och arbetsgivaren. Det ger styrka och möjligheter att påverka. Du som är fackombud – våga fråga om medlemskap i Handels – det lönar sig både för dig och för dina arbetskamrater.

Om någon på din arbetsplats vill bli fackombud så får ni hjälp av er avdelning.

Uppdaterad: 27 juli 2017