Bilda fackklubb

På större arbetsplatser ska det finnas en fackklubb.

Då väljer arbetskamraterna en styrelse på minst tre personer som företräder dem och driver frågor gentemot arbetsgivaren. En fackklubb får företräda arbetskamraterna i alla frågor och förhandlingar gentemot arbetsgivaren. Men självklart får klubben hjälp om det behövs av ombudsmän från Handels avdelning.

Det är viktigt att de som ingår i en klubbstyrelse får en god utbildning, till exempel om hur kollektivavtalet fungerar och hur man förhandlar. En bra grund är Handels utbildning för förtroendevalda i sex steg. Det finns även mer specifika utbildningar för olika områden. Ni kan också få hjälp att komma igång med klubbarbetet av en ombudsman från avdelningen.

På arbetsplatser som har fackklubb brukar det finnas många medlemmar i Handels. Men glöm inte bort att erbjuda medlemskap så fort det kommer någon ny.

När du är fackligt förtroendevald på en arbetsplats med kollektivavtal gäller förtroendemannalagen

Den finns till för att skydda och underlätta för fackligt arbete. Den innehåller bland annat bestämmelser om tid för fackligt arbete, rätt till information från arbetsgivaren och ska skydda de förtroendevalda mot eventuella trakasserier från arbetsgivaren.

Om ni funderar på att starta en fackklubb på arbetsplatsen, börja med att kontakta er avdelning eller Handels Direkt så får ni hjälp, stöd och utbildning!

Publicerad: 21 februari 2017