Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vilka regler gäller för att köra truck på en arbetsplats?

Vilka regler gäller för att köra truck på en arbetsplats?

Fråga: Vilka regler gäller för att köra truck på en arbetsplats?

Svar: Truckar är inblandade i många arbetsolyckor i Sverige. För att framföra en truck ska man ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper, men man behöver inte ha ett formellt truckkörkort (se AFS 2006:5 Användning av truckar). Om man har ett truckkörkort så räcker inte enbart detta, utan man måste också ha arbetsledningens skriftliga tillstånd att köra truck.

Läs mer: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-truckar-afs-20065-foreskrifter/ 

Rekommendationen är att ingen minderårig får köra truck, men det finns inte något generellt förbud. Däremot är Arbetsmiljöverkets regler tydliga med vad en minderårig får utföra och inte. Dessa regler kan resultera i att en minderårig inte får köra truck utifrån riskerna.

Läs mer: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-afs-20123-foreskrifter/

För att framföra en truck på en väg ska man minst ha körkortsbehörighet för motorredskapklass II.  

Försäkring med truck

Det kan bli så att försäkringen inte gäller, om man inte har den dokumenterade teoretiska och praktisk kunskap som krävs. Skulle det ske en olycka på jobbet kan man i så fall själv behöva stå för kostnaderna för exempelvis materiella och personliga skador. En arbetstagare som fått utbildning i hur truckar ska köras och vilka regler som gäller och bryter mot dessa och skadar någon kan drabbas av straff.

Rutiner

Arbetsgivaren är ansvarig för att trafiken är säker på ett inhägnat arbetsställe. Det betyder att denna måste planera för hur trafiken ska ledas. På ett område som inte är inhägnat gäller vanliga trafikregler. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida. Arbetsgivaren måste fortlöpande undersöka hur trafiken bedrivs inom det inhägnade området.

Att ha tydliga och inarbetade rutiner för hur man använder truck bidrar till minskat antal skador. Rutinerna ska både ta hänsyn till riskerna för olyckor och för belastningsbesvär.

Att exempelvis använda rätt truck till en arbetsuppgift minskar både för akuta olyckor och förslitningsskador.

Det är viktigt att trucken kontrolleras och underhålls väl. Då är det avgörande att tydliga och inarbetade rutiner finns.

Den anställde ska också ha tillräcklig kunskap och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra.

Allt detta gäller så väl inhyrd personal som ordinarie personal.

Läs mer om vilka praktiska rutiner som man kan tänka på och utföra på arbetsplatsen i detta sammanhang. Läs mer hos Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/fordon/truckar/

Publicerad: 14 maj 2019