Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vad gäller vid införandet av kontroller på anställd personal?

Vad gäller vid införandet av kontroller på anställd personal?

Fråga: Vad gäller vid införandet av kontroller på anställd personal?

Svar: För att kunna införa olika kontrollåtgärder samt förbud, så måste arbetsgivaren förhandla detta med de fackliga representanterna. Vidare får inte arbetsgivaren göra riktade insatser mot enskilda anställda, så som t ex kontroll av väskor, kroppskontroll eller om anställda ska blåsa för alkohol, lämna blodprov eller urinprov utan att ha träffat en överenskommelse eller förhandling med lokal facklig representant. Arbetsgivaren ska lyfta upp frågan med facket även vid misstanke.

För att kunna införa en särskild åtgärd på individ så som kontroller måste t ex ett visst beteende eller misstanke som påverkar arbetsprestationen kunna bevisas. T ex om man kommer till arbetsplatsen ofta sen eller märkbart berusad och man ska ta hand om kunder vid kassan eller köra tunga maskiner, så ska arbetsgivaren ta ett samtal med den berörda anställde, eftersom det finns misstanke att det föreligger en omedelbar fara för övriga anställda, kunder och mot anställningsvillkoren, om det finns fakta och synliga bevis för att den anställde inte är vid sina sinnens fulla kontroll. Den anställde har alltid rätt att ta med sig en facklig förtroendevald på ett sådant möte.

Arbetsgivaren ska ta upp frågan som ett problem med arbetsprestationen, där den anställde får bli erbjuden hjälp av arbetsgivaren eller möjlighet att själv begära hjälp och rehabilitering mot beroendet om det finns ett sådant. Om den anställde inte tar emot någon hjälp och stöd från arbetsgivaren kan arbetsgivaren kontakta lokal facklig representant för att diskutera arbetsmiljöfrågan vidare.

Som stöd i detta kan arbetsgivaren åberopa föreskrifter i Arbetsmiljölagen och då specifik SAM AFS 2001:1 8, 9 och 10 §§.

För att kunna begära stöd för rehab, kan den anställde hänvisa till AFS 1994:1 där det beskrivs hur arbetsgivaren ska hantera arbetsanpassning och rehabilitering.

Tanken är att inför varje insats som påverkar de anställda så måste arbetsgivaren först förankra och förhandla den med lokal facklig representant.

Vid hemgångskontroll behövs en särskild överenskommelse som efter förhandling med lokal facklig representant kan godkännas. Arbetsgivaren eller vaktbolag själv får inte utföra sådana kroppskontroller utan det är endast polis som får utföra kroppskontroller. Man kan säga nej till att vaktbolag tittar ens väska, men arbetsgivaren kan använda detta som ett skäl för misstanke och det kan leda till att arbetsgivaren kallar till fackliga förhandlingar.

Handelsanställdas Förbund har tagit fram riktlinjer för Hemgångskontroller och Kameraövervakning. Kontakta Handels Direkt på tfn 0771 666 444. 

Arbetsgivaren ska informera samtliga anställda om överenskommelser för sådana insatser, om det finns sådana överenskommelser samt regler som styr dessa. Vid varje tillfälle eller kontroll som arbetsgivaren gör, kontakta din lokala representant eller Handels Direkt, för att verifiera om det är korrekt eller inte.

Om det finns sådana överenskommelser förhandlade och alla tillstånd är ansöka och beviljade av samtliga parter, så kan inte anställda vägra att ställa upp. Då kan arbetsgivaren ta upp detta som en form av arbetsvägran och möjligt skäl för uppsägning. En sådan ska då förhandlas med lokal facklig representant.

Uppdaterad: 2 juli 2018