Bli medlem

Ledigt för att besöka mödravården?

Fråga: Vilken rätt har en anställd till ledighet från arbetet för att besöka mödravård och gå på föräldrautbildning?

Svar: Regler om rätt till ledighet för besök hos mödravårdscentral finns för den senare delen av graviditeten. En förälder har rätt till föräldrapenning vid mödravårdsbesök som görs 60 dagar innan beräknad förlossning, säger Socialförsäkringsbalken 12 kap 5a §. I begreppet mödravård ingår exempelvis besök hos barnmorskan och läkare. Föräldrar har även rätt till föräldrapenning i samband med föräldrautbildning om denna sker före barnets födelse eller därefter om föräldern ännu inte har barnet i sin vård (t.ex. vid adoption).  Det framgår av Socialförsäkringsbalken 12 kap 6.

Att en anställd även har rätt till ledighet från arbetet vid besök hos mödravård och föräldrautbildning framgår i föräldraledighetslagen. I 5 § 2 st. föräldraledighetslagen regleras att en förälder har rätt till hel ledighet medan föräldern får hel föräldrapenning i enlighet med 12 kap socialförsäkringsbalken. Enligt 6 § föräldraledighetslagen har den anställde även rätt att vara delledig från arbetet med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel under tiden som denne får föräldrapenning i motsvarande omfattning.

Men när det gäller den tidigare delen av graviditeten, det vill säga tidigare än 60 dagar före beräknad förlossning, finns det inga regler. Då måste den anställde och arbetsgivaren komma överens om hur ledigheten ska lösas, exempelvis genom att byta pass eller med tjänstledighet.

Publicerad: 10 april 2019