Bli medlem

Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Vad säger hyvlingsdomen i AD?

  Fråga: Vad säger hyvlingdomen i AD? Svar: En dom i Arbetsdomstolen ”AD2016 69 – Hyvlingsdomen” slår fast att det bara är själva anställningen som omfattas av ”Lagen om anställningsskydd ”(LAS), inte arbetstidsmåttet. Enligt...

 • Vad ska jag tänka på om jag skadar mig på jobbet?

  Fråga: Vad ska jag tänka på om jag skadar mig på jobbet? Svar:  Om du har kollektivavtal på din arbetsplats så finns det en rad försäkringar som skyddar dig på arbetstid. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen ska ni gå igeno...

 • Vad är rätt till ledighet av trängande familjeskäl?

  Fråga: Vad innebär lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl?   Svar: Kort gäller att lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl ger arbetstagare rätt till ledighet vid akuta situationer i privatlivet.   Lagen o...

 • Behövs sjukintyg för barnet när man vabbar?

  Fråga: Mitt barn har varit sjuk i över en vecka, nu påstår min arbetsgivare att de har rätt till ett sjukintyg för mitt barn. Vad gäller? Svar:  Från och med den åttonde dagen av barnets sjukfrånvaro har du en skyldighet att visa up...

 • Hur är det om man är mer sjuk när man redan är sjukskriven halvtid?

  Fråga: Jag är halvtidssjukskriven och har fått en rejäl förkylning. Var ska jag sjukskriva mig och vem betalar ut sjuklön? Svar:  Om du är sjukskriven på t.ex. 50 % under en längre period och sen någon dag blir sjuk 100 % måste du,...

 • Hur blir det med semestern vid halv sjukskrivning?

  Fråga: Jag är halvtidssjukskriven, hur fungerar det när jag vill ta ut min semester? Svar: Du kan ta ut hela semesterdagar samtidigt som du är sjukskriven på halvtid utan att riskera din sjukpenning. Anledningen är att semesterlön s...

 • Gäller hälsoundersökning för ögonfranstekniker?

  Fråga: I nya avtalet 2017 står det att en arbetsgrupp ska genomföra detta med att frisörer ska genomgå hälsoundersökningar vart tredje år. Jag undrar hur det är med de som jobbar med ögonfransförlängning på vår salong? Svar:  Det...

 • Får arbetsgivaren minska min arbetstid i butiken?

  Fråga: Jag arbetar i butik och min arbetsgivare vill minska min arbetstid, får de göra så? Efter en dom i Arbetsdomstolen ”AD2016 69 – Hyvlingsdomen” är det bara själva anställningen som omfattas av ”Lagen om anställningsskydd ”(LAS...

 • Vad kan jag göra om schemat inte passar?

  Fråga: Min arbetsgivare (jag går under Detaljhandelsavtalet) ändrar ofta i mitt ordinarie schema. Ibland fungerar inte ändringarna med mitt privatliv. Ska det vara så här? Svar:  Tidigare var man tvungen att arbeta enligt det ändrad...

 • Vad händer om jag blir sjuk på semestern?

  Fråga: Vad händer med min beviljade semester när jag är sjukskriven? Jag har beviljats 4 veckors semester i augusti, men är nu sjukskriven på 75 % till september. Kan jag lägga ut semestern som ¼-dagar, för jag kan väl inte både var...

Uppdaterad: 2 mars 2017