Bli medlem

Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Vilket kollektivavtal gäller när ett bolag byter ägare?

  Fråga: Vilket kollektivavtal gäller när ett bolag byter ägare? Vilket kollektivavtal ska arbetsgivaren i övertagande bolag (vid övergång av verksamhet) tillämpa för de anställda? kommer de att ha kvar sina anställningsvillkor även i...

 • Måste jag gå en jobbkurs på fritiden?

  Fråga: Måste jag gå en jobbkurs på fritiden? Min arbetsgivare vill att vi anställda ska göra e-kurser (som krävs för att kunna utföra vårt arbete) på vår fritid. Arbetsgivaren avsätter ingen tid för detta under arbetstid. Vi får int...

 • Har chefen rätt att begära sjukintyg från första dagen?

  Fråga: Jag jobbar i en privat butik. Min chef säger att de troligtvis kommer att kräva läkarintyg från första sjukdagen framöver för mig, om jag blir sjuk. Får de göra så ? Svar:  Huvudregeln i det kollektivavtal som gäller för dig,...

 • Hur kortar jag arbetstiden med barn under åtta år?

  Fråga: Hur kortar jag arbetstiden med barn under åtta år? Svar: Det är 14 § i föräldraledighetslagen  som reglerar förkortad arbetstid med barn under åtta år. När man ansöker om föräldraledighet på deltid ska man utgå ifrån sitt...

 • Vad gäller för frisörer när de är på utbildning?

  Fråga: Vad gäller för frisörer när de är på utbildning? Svar:  Enligt frisöravtalet ska anställda erbjudas kompentensutveckling i form av minst två utbildningsdagar per år. Utbildningen ska vara förlagd under ordinarie arbetstid. In...

 • Kan jag få utfyllnad i lön från arbetsgivaren när jag är föräldraledig?

  Fråga: Kan jag få utfyllnad i lön från arbetsgivaren när jag är föräldraledig? Svar: Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal har du rätt till utfyllnad av föräldrapenningen från Försäkringskassan. Föräldrapenningen därifrå...

 • Vad gäller om jag skadar mig på väg till jobbet?

  Fråga: Vad händer om jag skadar mig på väg till jobbet? Svar: Den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal är försäkrad via sina avtalsförsäkringar. När det gäller på väg till och från jobbet är det TFA, trygghetsförsäkring v...

 • Hur tar jag reda på vilken pension och vilka försäkringar som gäller för mig?

  Fråga: Hur tar jag reda på vilken tjänstepension och vilka avtalsförsäkringar som gäller för mig? Svar : Det är Fora respektive Folksam som har hand om tjänstepensioner och avtalsförsäkringar för privatanställda arbetare och...

 • Har jag rätt till tjänstledighet för GMU?

  Fråga: Har jag rätt till tjänstledighet för grundläggande militär utbildning, GMU? Svar:  Ja det har du. Det nionde kapitlet i lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) reglerar skydd för anställning för den som är under utbildning so...

 • Hur beräknar man branscherfarenhet?

  Fråga: Hur beräknar man branscherfarenhet i detaljhandeln? Blev anställd i januari 2016 och har sedan dess haft olika typer av anställning: vikariat på deltid och sedan timanställd och nu till sommaren gick jag på ett semestervikari...

Uppdaterad: 2 mars 2017