Visstidsanställa drabbas oftare av sexuella trakasserier

Nu finns det belägg för att de som har otrygga anställningar oftare utsätts för sexuella trakasserier. Det framgår av en undersökning som LO gjort bland förbundens medlemmar.

Rapporten, ”Kvinnlig fägring och machokultur – Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar”, bygger bland annat på en telefonundersökning till 1.218 LO-medlemmar i början av året. Undersökningen visar att kvinnor i servicebranscher, till exempel handeln, är värst drabbade av sexuella trakasserier. Yngre är mer utsatta än äldre.

Andelen utsatta i allmänhet är allra högst inom hotell- och restaurangbranschen och i vård- och omsorgsbranschen. Men när man tittar speciellt på den grupp som har visstidsanställningar utmärker sig handeln. Bland visstidsanställda i handeln är det nära 14 procent som uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av kunder, jämfört med fyra procent för dem som är tillsvidareanställda. LO tror att siffran är ännu högre, eftersom många visstidsanställa inte är med i facket. 

Undersökningen frågade också efter hur stämningen är på arbetsplatserna. Pratar man om sexuella trakasserier som ett problem, eller är det något som bara accepteras? Även här skiljer sig handeln jämfört med exempelvis vård- och omsorgsbranschen. Hela 19 procent Handelsmedlemmar svarar i enkäten att det finns en acceptans för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

LO kommer i undersökningen fram till att sexuella trakasserier är ett strukturellt arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren behöver göra mer och arbetsmiljöarbetet måste bli bättre. För att nå dit kan man både behöva ändra i kollektivavtal och uppdatera Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Läs mer om LOs undersökning

Här finns hela undersökningen.

Uppdaterad: 18 april 2018