Bli medlem

Vi varslar om strejk – men vad gäller då?

Som du säkert vet har Handels varslat om strejk, efter att förhandlingarna om nytt avtal för anställda i privata butiker, lager och e-handel har strandat. Vi har samlat all information på handels.se om vad som då gäller.

Att varsla om strejk hör inte till vanligheterna i Handels. Det är åtta år sedan det hände senast. Men nu fanns det ingen annan utväg. Orsaken till strejkvarslet är att motparten, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, inte vill gå Handels till mötes när det gäller att höja alla löner i nivå med andra branscher, även de allra lägsta lönerna.

Du som är förtroendevald och jobbar i butik, lager eller e-handel som har kollektivavtal med Svensk Handel har fått ett särskilt nyhetsbrev i mejl som handlar om strejkvarslet. Är din egen arbetsplats berörd kommer du dessutom att kontaktas av din avdelning om vad som gäller.

- Att arbetsgivarna vägrar följa märket och ge de handelsanställda samma löneökningar som andra grupper på arbetsmarknaden är rent ut sagt för jäkligt. Varför ska kvinnorna i handeln behandlas annorlunda än männen i industrin? sa Handels ordförande Linda Palmetzhofer när varslet lades.

- Många anställda sliter med otrygga anställningar, har sällan heltid och kan planera sina liv eller försörja sin familj. De har ställt upp mangrant under pandemin och gjort allt för sina arbetsgivare. Att de inte skulle kunna få samma löneökningar som andra grupper på arbetsmarknaden är helt otänkbart, förklarade hon.

Drygt 5.000 anställda på 22 arbetsplatser runt om i landet berörs av varslet. Om inte parterna kommer överens inleds strejken kl 10 fredagen den 13 november.

Men vad betyder ett varsel och vad är det som gäller? Eftersom strejk inte hör till vanligheterna är det inte säkert att alla på rak arm vet. Därför har vi samlat information och frågor och svar kring detta på en särskild sida. Här finns den. 

Nyligen slöt fack och arbetsgivare i industrin ett avtal om nya löner och villkor för sina anställda, som ska ange nivån för övriga avtal på arbetsmarknaden, till exempel för handelns anställda. Uppgörelsen innehåller en låglönesatsning, vilket är en del i kraven från de förbund som samordnat sig i LO, däribland Handels. Men detta respekteras alltså inte av arbetsgivarna, Svensk Handel.

Följ vår avtalssida som löpande uppdateras med nyheter om varslet och allt annat som rör avtsalsförhandlingarna år 2020. Sidan heter Avtalsrörelsen 2020.

Uppdaterad: 5 november 2020