Uni protesterar mot Ikea i USA

Ikea anklagas för hot och antifackliga kampanjer mot anställda i Irland, Portugal och USA. Nu har Uni Global Union anmält Ikea för att bryta mot OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Det är fackföreningar i de tre länderna som genom Uni Global har överlämnat klagomålet till OECD i Nederländerna. I anmälan beskrivs hur Ikeas internationella ledning låtit bli att sätta stopp för de antifackliga kampanjerna.

-  Företagets högsta ledning har vid upprepade tillfällen ignorerat varningsflaggorna från arbetstagare och fackföreningar om kränkningar av de fackliga rättigheterna i Ikeas varuhus runtom i världen. Därför har vi bett Nederländernas regering att agera för att vi ska kunna stoppa dessa oacceptabla beteenden, säger Christy Hoffman, generalsekreterare för fackföreningsinternationalen Uni Global Union i ett pressmeddelande.

Uni hävdar till exempel att Ikeas ledning i USA på olika sätt har hindrat anställda vid varuhuset i Stoughton att organisera sig fackligt. Företaget ska ha skrämt anställda med att deras löner och villkor skulle försämras om de bildade en fackklubb.  

I Sverige är relationerna goda mellan Ikea och facken. Handels har det största kollektivavtalet med Ikea, i och med kollektivavtalet för butiksanställda. Men Handels har tagit på sig ett extra ansvar för att påverka svenska internationella handelsföretag. Därför arbetar Handels bland annat för att få Ikea att teckna ett globalt ramavtal för butiksanställda i hela världen.

– I Sverige har vi goda relationer med Ikea och vi löser konflikter i förhandlingar mellan fack och företag. Det borde vara självklart att uppträda likadant i andra länder, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson till tidningen Handelsnytt.

Handels ingår i fackföreningsinternationalen Uni Global Union.

Läs mer på Unis hemsida.

Läs artikel i tidningen Handelsnytt.

Uppdaterad: 27 september 2018