Stor majoritet medlemmar nöjda med bemötandet

Nio av tio Handelsmedlemmar är nöjda med den service de fick i kontakten med Handels. Det visar den senaste medlemsundersökningen, som genomfördes i januari i år.

Med jämna mellanrum gör Handels undersökningar för att undersöka hur nöjda Handels medlemmar är med sitt medlemskap. I januari i år gjordes en undersökning som specifikt gällde hur nöjda medlemmarna är med servicen de får i kontakten med förbundet. 

Drygt hälften av dem som svarat på enkäten hade haft kontakt med någon på sin lokala avdelning det senaste året, det vill säga den tidsperiod som enkäten gällde. Ungefär en tredjedel hade haft kontakt med Handels Direkt och nästan lika många hade haft kontakt med en facklig representant på sin arbetsplats, till exempel någon i fackklubben eller ett fackombud. Nio av tio medlemmar var nöjda eller mycket nöjda med servicen de fick i kontakten.  

Sju av tio svarade att de var nöjda med det personliga bemötandet de fick i kontakten och lika många att de var nöjda med svaret de fick. 

Här kan du läsa undersökningen.

Uppdaterad: 3 april 2018