Starkt stöd för kravet att stoppa hyvling

Kravet att stärka LAS och låta anställningsskyddet omfatta även timmarna på kontraktet har ett starkt stöd, både bland Handels medlemmar och bland folk i allmänhet. Det visar Handels rapport om hyvling, en av medlemmarnas viktigaste frågor inför valet.

- Många anställda lever idag med en intensiv stress över sin arbetssituation och vad den kan få för konsekvenser för privatlivet. LAS möjliggör detta och det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Nio av tio Handelsmedlemmar anser att timmarna på anställningskontraktet bör skyddas i LAS, visar en färsk Novus-undersökning. Dessutom är stödet stort oavsett vilket parti man sympatiserar med. Bland dem som sympatiserar med rödgröna partier anser mellan 91-99 procent att LAS måste stärkas på detta sätt. Bland dem som sympatiserar med borgerliga partier anser mellan 77-97 procent att LAS ska stärkas. 

En tidigare Novus-undersökning om svenska folkets inställning visade att två tredjedelar ansåg att anställningar generellt har blivit otryggare i och med AD-domen om hyvling.

Otrygga anställningar i form av visstidsanställningar har nästan tredubblats sedan 1990-talets början. De i handeln som varit fast anställda på heltid hade länge en trygg situation. Men med Arbetsdomstolens dom som gav arbetsgivarna rätt att hyvla timmar och inkomster för alla är även tillvaron för denna grupp numera präglad av otrygghet.

Läs rapporten. 

Läs mer om Handels viktiga valfrågor.

Uppdaterad: 4 april 2018