Du är viktig för dina arbetskamrater nu!

Det är mycket som händer nu och därför skickar vi ett extra nyhetsbrev till dig som har förtroendeuppdrag i Handels.

Vi ligger i slutskedet av förhandlingarna med Svensk Handel, vår motpart när det gäller nytt kollektivavtal för anställda i privata butiker och lager.

Som förtroendevald kan du räkna med att få frågor från medlemmarna på din arbetsplats om allt möjligt som rör avtalsförhandlingarna. Nuvarande avtal gäller ju till den 31 mars.

Så här mot slutet av förhandlingarna uppdaterar vi ofta med information och det är bra att följa oss på Facebook och på handels.se/avtalsrorelsen

En av våra största frågor just nu är kampen mot hyvling. Lita på att vi håller fast vid kraven på att heltid ska vara normen och att arbetsgivarna måste sluta hyvla tjänster! Nu har vi gjort gemensam sak med andra fackförbund för att sätta tryck på arbetsgivare och politiker.

På den nya sajten slutahyvla.se hittar du allt om hyvling och vad du kan göra för att påverka.

Tillsammans gör vi skillnad! 


Susanna Gideonsson 
Förbundsordförande

Publicerad: 24 mars 2017