Så jobbar Handels med LAS

Handels förbundsstyrelse har nyligen beslutat om uppdaterad policy för hur Handels ombudsmän och förtroendevalda tolkar och arbetar med Lagen om anställningsskydd, LAS.

En nyhet i policyn är att den mer utförligt tar upp frågan om deltid. Om du vill veta mer och/eller behöver stöd i förhandlingar på din arbetsplats, kontakta din avdelning!

Uppdaterad: 7 december 2017