Bli medlem

Riktlinjer på grund av corona kan förlängas

Fram till den 31 augusti fanns riktlinjer med anledning av corona för privata lager och e-handel och privata butiker. Nu har parterna Handels och Svensk Handel beslutat att delar av riktlinjerna kan förlängas om det behövs - i så fall efter en lokal förhandling.

Handels för även diskussioner med arbetsgivaren KFO om att riktlinjerna för Coops butiker, stormarknader och lager ska kunna förlängas.

I mars när coronaviruset började spridas i stor skala i Sverige kom Handels och Svensk Handel snabbt överens om riktlinjer för att hantera den stora påverkan på handeln. Syftet var att underlätta snabba åtgärder för att minska risken för arbetsbrist och uppsägningar och att hantera situationer där arbetsbelastningen tillfälligt ökar kraftigt. 

I maj justerades riktlinjerna och dessa har sedan gällt till och med idag, den 31 augusti, för privat lager och e-handel, samt för privata butiker.

Nu är parterna överens om att det i vissa fall ska vara möjligt att förlänga delar av innehållet från den 1 september, i så fall längst till och med 31 oktober. Men om någon del av riktlinjerna ska förlängas måste först en lokal förhandling äga rum. Det är viktigt att se om det finns fog för en förlängning eller om det corona-relaterade problemet på arbetsplatsen går att lösa på annat sätt. Det är också viktigt att man i förhandlingen pekar ut vilken del eller delar av riktlinjerna det gäller och vilken motprestation företaget ska komma med.

Riktlinjerna som gällt till den 31 augusti gäller bland annat förändring av:

  • Nattarbete
  • Mertid för deltidsanställda
  • Övertid
  • Dygns- och veckovila
  • Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
  • Företrädesrätt till återanställning
  • Förändring av arbetsplats
  • Utlåning och inlåning
  • Semester

Här hittar du riktlinjerna för privata butiker.

Här hittar du riktlinjerna för lager och e-handel.

Uppdaterad: 1 september 2020